ANASAYFA KOÇLUK? BİZE YAZIN!
YAŞAM KOÇLUĞU SERTİFİKA PROGRAMI
 
 
Asyanın Işıkları -  ...  29/5/2011

Hep batıya mal edilen kusursuz keşifler, yüzyıllar önce ASYANIN IŞIKLARI tarafından zaten biliniyordu...
Bir varmış, bir yokmuş diye başlayan masallarda bahsedilirmiş ipek, inci ve "medeniyetin beşiği" doğudan... Gül bahçelerinin diyarı Ortadoğu, batıya asırlarca "hayal ve ilim" taşımıştı.
 
Bilim bayrağı elden ele Avrupa’ya geçti
Bilim, tarih boyunca Mısır ve Mezopotamya'dan Yunanlılara, Yunanlılardan İslam dünyasına, İslam dünyasından da Avrupa'ya geçti. Döneminin en ileri uygarlığı olan İslam dünyası ve onun yetiştirdiği dehalar, ne yazık ki bugün kendi toplumlarında bile tanınmıyor.
Ulaşılan bu ileri uygarlık düzeyi, nasıl oldu da yazıldığı tarih sayfalarından silinmeye yüz tutan anılar haline dönüştü?
 
Ortaçağ da bütün dünya karanlıkta mıydı?
Tarihçiler, M. S. 395–1453 yıllarını kapsayan Ortaçağ’ın 4. ve 8. yüzyıllar arasındaki dönemi "Karanlık Çağ" olarak tanımlıyor. Burada, batı eğitim sisteminin getirdiği ve dünyaya Avrupa merkezli bakmaktan kaynaklanan ciddi bir yanılgı var. Çünkü Avrupa'da "Karanlık Çağ’ın yaşandığı dönemde, doğu en parlak dönemini yaşamaktaydı!

"Işık doğudan yükselir"
Ortaçağ Hıristiyan dünyası karanlık bir dönemden geçerken, Ortadoğu'da yeni bir din doğmuş, bu dinin mensupları, Hıristiyanların talip olmadığı bilim mirasını sahiplenmeye başlamışlardı. Hz. Muhammed'in ölümünden sadece iki asır sonra, Bağdat'ta, Beytülhikme adı verilen üniversitede, pek çok dilde yazılmış bilim, tıp ve felsefe eseri Arapça'ya çevriliyordu!
813 ile 833 yılları arasında halifelik yapan Memun zamanında, tarihin ilk "devlet destekli" rasathanesi yine Bağdat'ta kurulmuştu. Sadece 30 yıl sonra, dünyanın ilk "modern" hastaneleri, Bağdat'ta hasta kabulüne başlamıştı!
11. ve 12. yüzyıllarda ise İslam dünyası, bilim adamları ve düşünürleri ve zengin kitaplıklarıyla, dünyanın uygarlık düzeyi en yüksek topluluğu haline gelmişti.
Günümüzde "bilim tarihi" disiplininin kurucusu kabul edilen George Sarton, ünlü "Bilim Tarihi'ne Giriş" kitabında, her yarım asrı, o dönemin en üstün bilim insanının adıyla adlandırıyor. Kjtapta. 8. yüzyılın ikinci yarısından itibaren 350 yıllık "insanlık tarihi" şu isimlerle anılıyor:
Cabir bin Hayyan, Harizmi, Razi, Mesudi, Ebu'l-Vefa,  Biruni ve Ömer Hayyam...
 
17. yüzyıla kadar Yunanca asılları bulunamayan antik dönem filozoflarının eserleri, Arapça'dan çevrilerek okundu
Bu dünyanın bilimsel üstünlüğünün farkına varan Avrupa, bu uygarlıktan yararlanmaya karar vermek için 12. yüzyıla kadar bekledi. 12. yüzyıl, Arapça bilim, felsefe ve tıp eserlerinin Latince'ye kazandırılması için, özellikle İspanya ve Sicilya'da yoğun, programlı tercüme çalışmalarının başlatıldığı dönem olarak tarihe geçti, öyle ki, 17. yüzyıla kadar Yunanca asılları bulunamayan Aristoteles, Sokrates ve Platon gibi antik dönem filozoflarının eserleri, Arapça'dan çevrilerek okundu. İşte, "12. Yüzyıl Rönesansı" olarak adlandırılan bu çalışmalar, "modern batı uygarlığının doğuşunun temellerini oluşturdu. Bu bağlamda, Avrupalıların "Averroe" adını verdikleri İbni Rüşd'ün yazdığı "Külliyat", 18. yüzyıl sonlarına dek Vatikan'ın resmi İdeolojisi Aristoculuğun da dayanak noktasıydı. 1126'da Kurtuba'da (İspanya, bugünkü Cordoba) doğan İbni Rüşd'ün öğretileri, 700 yıl boyunca Avrupa filozoflarının başvuru kaynağı oldu. Aquinolu Tommaso, Bacon, Spinoza ve Leibniz, kitaplarında İbni Rüşd'e atıfta bulunan modern filozofların sadece birkaçı!
 
Bilim beşiği Bağdat
Öğrenim, huzur ve güzellik cenneti Bağdat! Bir dönemin ozanları Bağdat'ı şöyle anlatıyorlardı:
"Yerleri gülsuyuyla yıkanmış, yolların  tozu ise miskti. Yeşillik ve çiçeklerle doluydu Bağdat ve ötüşen kuşların sesleriyle dolardı hava. Lutlar cıvıldar, flütler ahenkle şakırdı ve şarkı söyleyen hurilerin gümüş sesi, yeşilliklerle coşmuş koca bahçelerin ortasındaki sarayların pencerelerinden uyum içinde alçalıp yükselirdi..."
Aristoteles, Hipokrates, Galenos, Euklcides, Arkhimedes, Batlamyus (Ptolemaios) ve Plotinus'un yapıtları, Bağdat'ta Arapça'ya çevriliyordu. Şairler, müzisyenler, matematikçiler, astronomlar, coğrafyacılar, hukukçular, filozoflar ve tarihçiler, uygarlık eserlerini Hindistan ve Çin'den gelen katkılarla daha da öteye taşıyorlardı.

Bu dönem, "Büyük Doğu"nun altın yıllarıydı
Bilimin kalbi haline gelen Bağdat'ta pek çok bilgin ağırlanıyordu. Bu isimlerden birisi de, Ortaçağ İslam dünyasının en büyük dehalarından; Ebu Abdullah İbn Musa el-Harizmi idi. Özbekistan'ın Harizm kentinde dünyaya gelen Harizmi, hayatını Bağdat'ta; matematik, astronomi ve coğrafya üzerine çalışmalar yaparak geçirmişti.
 
Harizmi, cebiri bir bilim dalı haline getiren, zamanının en kapsamlı matematik kitabını yazan bilgindi
En önemli eseri, Hisabü'l-Cebr ve'l-Mukabele'dir. Sonraları Latince'ye çevrilen kitap, matematik bilimi tarihinde çok özel bir yer tutuyor. Bu kitapla cebir, batıda bağımsız bir matematik disiplini olarak tanınmaya başlamış, dahası Arap kavramsal matematik sisteminin batı dünyası tarafından kabulünü sağlamıştı. Harizmi kitabını yazarken, bilinmeyen için "şey", a ve b katsayıları için "dirhem" ve x ile katsayı çarpımları için de "kaab" sözcüğünü kullanmıştı. Endülüslü Müslüman matematikçilerinin metinleri ile İspanyolca'ya "xay" olarak çevrilen "şey" kelimesi, zamanla değişerek, matematikteki ünlü "x" kavramına dönüştü.
 
Harizmi, "Tek bilinmeyenli ikinci dereceden denklem”i bulup geometri ile açıkladı.

Modern matematik disiplinindeki adıyla "tek bilinmeyenli ikinci dereceden denklem”i bulan, çözümünü çizim yöntemi ile, yani geometrik olarak açıklayan ilk matematikçi de Harizmi oldu. Bir başka söylemle, bugün kullandığımız ve Avrupa kaynaklı sandığımız matematik terminolojisi, Avrupa'ya Harezmi’nin bir hediyesi!

Günümüzde Harezmi’nin kitapları, aritmetik üzerine yazılmış en eski eserler olarak kabul ediliyor. Batının saygıyla andığı, bizim ise matematik kitaplarında yer bile vermediğimiz Harizmi, bilim tarihine yön veren ender insanlardandı. Onun matematik eserlerinden, Avrupa'nın üniversitelerinde 17. yüzyıla kadar ana ders olarak yararlanılmıştı.
 
Sibernetiğin babası: Diyarbakırlı Cezeri
Otomatik kapılar; kuyulardan su çeken aygıtlar; demir, kalay ve kurşun gibi metallerin hassas belirlenmiş yoğunlukları; pnömatik aletler; otomatik kontrol sistemleri... Tüm bunlar, 850 yıl önce "Cezeri" tarafından bulunmuştu!

Batı dünyasında adı "Al Jazari" olan, "Bedi-üz Zaman Ebu'l-İzz İsmail el Razzaz el-Cezeri", 1136 yılında Diyarbakır'da dünyaya geldi. Cezeri, günümüzde "İnsan müdahalesi olmadan kendi kendini idame ettirebilen" sistemleri inceleyen "sibernetik" biliminin babası sayılıyor. "Kitab-el Hiyal" adlı ünlü eserinde, su saatleri, otomatik kontrol düzenleri, fıskiyeler, kan toplama kapları, şifreli anahtarlar ve robotların tasarımlarına yer vermiş ve "bunların nasıl gerçekleştirileceğini" anlatmıştır.
 
Cezeri rakiplerinden tam "altı asır önce" sibernetiğin ilkelerini bilim dünyasına sunan ilk kişiydi!
Daha basit bir anlatımla, sibernetik; haberleşme, denge kurma ve ayarlama bilimidir. Bu disiplin, zamanla gelişerek, hayatımızın vazgeçilmezleri arasına giren bilgisayarların ortaya çıkmasına imkân tanıdı. Sibernetik ve otomatik sistemlerin başlangıcı konusunda; Fransızlar Descartes ve Pascal'ı; Almanlar Leibniz'i, İngilizler Bacon'ı öne sürseler de, aslında Cezeri rakiplerinden tam "altı asır önce" sibernetiğin ilkelerini bilim dünyasına sunan ilk kişiydi!
 
Regülâtörü ilk olarak J. Watt'ın 1780'de keşfettiğini söylerler. Bunun mucidi de yine Cezeri
Sözgelimi, günümüzün fizikçileri ve mekanikçileri, regülâtörü ilk olarak J. Watt'ın 1780'de keşfettiğini söylerler. Bunun mucidinin de yine Cezeri olduğu, ünlü eseri Kitab-el Hiyal'in 171. sayfasındaki çizimde açıkça görülüyor! Bu eserde, 50 farklı "modern alet'in plan ve işleyişi hakkında bilgiler veriliyor.

Cezeri'nin ünlü Kitab-el Hiyal eserinin bugün dünya üzerinde sadece 12 kopyası mevcut. 1206 tarihli en eski kopya (kayıt numarası 3472), bugün Topkapı Sarayı III. Ahmet Kütüphanesi'nde; yine aynı dönemden kalan bir diğer kopya ise Süleymaniye Kütüphanesi'nde bulunuyor.

Birçok dile çevrilen Cezeri’nin kitabının Türkçe tıpkı basımı yok Kitab-el Hiyal, kısmen ve ilk defa E. Wiedemann ve F. Hauscr tarafından Almanca'ya çevrildi. 1974'te ise, Donald R. Hill eserin tamamını İngilizce'ye çevirdi. İşin en ilginci, Cezeri'nin kitabının Türkçe'ye çevrilmiş bir "tıpkıbasımının henüz ülkemizde "basılmamış" olmasıdır!
 
Cezeri’nin bir çizimi 1976 da Londra Bilim Müzesi'nde çalıştırıldı
Cezeri'nin yaptığı makine parçalarının bir kısmının çizimlerine, ondan 300 yıl sonra yaşayan, Leonardo da Vinci'nin çizimlerinde rastlıyoruz. Kitab-el Hiyal'de anlatılan su saatlerinden biri, Londra Bilim Müzesi'nde, 1976'da çizimlere uygun olarak yeniden yapılıp çalıştırıldığında, Cezeri'nin yetiştiği doğu toplumunun bundan haberi bile olmamıştı!

"Solda sıfır"
Dilimizde "değersizliğin ifadesi" olarak kullanılan "solda sıfır" deyimi, virgülün solunda kalan sıfır için kullanılıyor. Ondalık kesrin icat edilmediği bir dünyada, en küçük alışverişten uzay teknolojisine kadar hemen her alanda korkunç bir karmaşa yaşanırdı! Bankanızın faiz hesaplarını Roma rakamları ile yaptığını bir düşünsenize!
 
Matematiğin vazgeçilmezi olan "virgül"ü bulan kişi, 14. ve 15. yüzyıllarda yaşayan Cemşid
Yazıda "pek önemli" görülmeyen, ama matematiğin vazgeçilmezi olan "virgül"ü bulan kişi, 14. ve 15. yüzyıllarda yaşayan Cemşid bin Mesud bin Mahmud et-Tabib el Kâşi'dir.

Uzun süre boyunca ondalık kesirlerin keşfi, Simon Stefan'a atfedildi. 1948 yılında, Alman bilim tarihçisi Pouluckey, araştırmaları sonunda ondalık kesirleri Cemşid'in bulduğunu kanıtladı. Simon Stefan'dan tam 160 yıl önce yaşayan Cemşid, ondalık sayılar üzerinde dört işlemi de uygulayabiliyordu! Avrupa'nın kesirli rakamların dört işlemi ile tanışması ise, 17. yüzyılda gerçekleşti. Cemşid, "pi" sayısını 9. kesirine kadar (3,141592653) kesinleştirmişti!
 
"Broom açılımı”  kök alma işleminin keşfi şerefi de, Newton'a verilmişti.
Benzer bir şekilde, matematikte "Broom açılımı" olarak bilmen formülden yararlanılarak gerçekleştirilen kök alma işleminin keşfi şerefi de, Newton'a verilmişti. Ancak, İngiliz matematikçi James Roy Newman, "The World of Mathematics" adlı kitabında, bunu Newton'dan tam 300 yıl önce Cemşid'in bulduğunu, ilk defa binom (ikinci dereceden polinom) denklemleri çözdüğünü dünyaya açıkladı. Son araştırmalar, ne yazık ki, Newman'ı bile haksız çıkartıyor! Binom denklemleri ilk çözen kişi, Cemşid'den üç asır önce yaşayan Ömer Hayyam'ın ta kendisidir!

Leonardo’nun mektubunda adını hatırlayamadığı doğulu bilgin "Asya”nın ışıkları “ izlerine pek çok yerde rastlamak mümkün. Leonardo da Vinci'nin notlarında bile! Leonardo, akışkanlardan bahsettiği bir mektubunda,
"Doğuda yaşayan, ama adını anımsayamadığı bir bilginin bu konudaki çalışmalarından yararlandığını"
yazar. Leonardo'nun "adını anımsayamadığı" bu kişi. İstanbul'da Cihangir sırtlarında rasathane kuran Takiyüddin'den başkası değildir!
 
Ekvatorun uzunluğunu nasıl buldular?
9. yüzyıl başlarında Abbasi halifesi Memun bir dünya haritası hazırlanması için emir verdi. Bu haritanın   hazırlanmasında görev alan bilginler, her şeyden önce ekvatorun 1/360'ı olan bir boylam derecesinin gerçek uzunluğunu  ölçmek zorundaydılar. İslam bilginleri, önce Kuzey Iraktaki Sincar Ovasında, sonra da Kuzey Suriye'deki Tedmür’de usturlaplarla, çubuk ve ip kullanarak bu ölçümü yaptılar.

Halife Memun'un hizmetinde çalışan İslam coğrafyacıları, birçok defa yineledikleri ölçümler sonunda, bir boylam derecesinin uzunluğunu 56,66 mil, buradan hareketle ekvatorun uzunluğunu da “40.000 kilometreden biraz fazla" olarak belirlediler. Modern coğrafyanın olanakları ile belirlenen ekvator uzunluğu (40.070 km.), günümüzden 1200 yıl önce yürütülen bilimsel çalışmanın sonucuna çok yakın...
 
Yerkürenin "geoid " bir forma sahip olduğunu da keşfetmişlerdi.

Yerkürenin 360 derecelik boylamlara bölünmesini Arap coğrafyacılara borçluyuz! Onlar Galileo Galilei'den 600 yıl önce dünyanın yuvarlak olduğunu söylemekle kalmamış, yerkürenin "geoid " bir forma sahip olduğunu da keşfetmişlerdi!

Açık denizde mesafe ölçme
15. yüzyılda Müslümanlar, Hint Okyanusu'nda, aynı çizgiden eğimli ve ekvatora paralel uzaklıkları ölçme yöntemleri geliştirmiş, böylece açık denizde bulunan noktayı saptama ve gerçeğe çok yakın haritalar çizme olanağı bulmuşlardı.

İslam denizcilerinin kitaplarından bize ulaşan mesafe hesapları, gerçeğe çok yakındı. 1520 yılı civarında Portekizce'ye uyarlanan bir haritada görünen ekvator uzunluğu, günümüzde bilinen değerden hemen hemen hiç farklı değil. Bir gerçeği anarak söyleyelim ki, o çağın Portekizli denizcileri ve tarihçileri bu haritaları Müslümanlardan aldıklarını hiç saklamıyorlardı!
 
Ne Amerikalı ne de Rus olsa olsa Türktür!
Lagari Hasan Çelebi
Dünyada ilk insanlı roket sizce kim tarafından fırlatıldı? Şaşıracaksınız, ama bunu yapan biziz. Türkler! Dünyada ilk insanlı roket, sanıldığı gibi 1960’lı yıllarda Amerikalılar veya Ruslar tarafından değil, 1633 yılında Türkler tarafından fırlatıldı!

Evliya Çelebi, seyahatnamesinde Hasan Çelebi adlı Türk'ün, barutla çalışan iki katlı roket yaptığını; ateşlenen roketin, denize düşmeden önce 2,5 km yol aldığını aktarıyor. Lagari Hasan Çelebinin roketindeki ana motorun çevresinde 6 küçük motor daha bulunduğunu ve bu küçük motorların roketi havaya yükselten ilk kademeyi oluşturdukları konusunda bilgi veren Evliya Çelebinin bu anlatımı epey ilginç...

Bu sistem, ilk kademedeki roketlerin yakıtı tükendiğinde, ikinci kademeyi oluşturan ve daha büyük olan ana motorun devreye girerek, roketin daha da yükselmesinin sağlandığı "modern füze" prensibi ile tıpatıp aynı!
Evliya Çelebi'nin genellikle abartılar ve "beyaz yalanlarla süslediği seyahatnamesinde geçen bu olayın ne kadar doğru ne kadar hayal ürünü olduğu, bugüne dek bilinmiyordu. Lagari adında bir Sipahi Ocağı askerinin Kırım'a sürülmesine ilişkin padişah hükmünün bulunması, Evliya Çelebi'nin seyahatnamesinde de geçen "önce ödüllendirme, sonra sürülme" olayını doğruluyordu!

İbni Sina'nın öğretileri, Rönesans döneminin üniversitelerinin birinci eğitim kitabı oldu
İbni Sina'nın "El-Kanun fi't-Tıb" kitabı, hiç kuşkusuz en önemli ve en ünlü yapıtıdır. Bu eser, gerçekten de o zamana kadar tıp biliminde yazılmış olanları geride bırakmış ve benzeri asla yazılmamıştı. İbni Sina'nın öğretileri, Rönesans döneminin üniversitelerinin birinci eğitim kitabı oldu. Modern tıbbın simgeleşmiş isimlerinden biri olan Sir William Osler'in deyişiyle, "Bu kanun, tıpta her çağın kutsal kitabı oldu."

"El-Kanun fi't-Tıb"daki konular dikkatle incelendiğinde, İbni Sina'nın modern tıp için de geçerli olan pek çok ilkeyi belirlediği görülüyor. Yaşadığı dönemde mikroskop bulunmadığı halde, hastalıkların, "mikrop"ları anımsatan yaratıklarca oluşturulduğunu öngörmüştü. Bu muhteşem kitap, Avrupa'nın başlıca üniversitelerinde, 700 yıl boyunca okutulan temel başvuru kaynağı oldu.
Bugün, Paris Üniversitesi'ndeki tıp fakültesi öğrencileri, St. Germain Bulvarı yakınlarındaki büyük konferans salonuna girdiklerinde, yalnızca iki kişinin boy portresiyle karşılaşıyor:  İbni Sina ve Er-Razi... 

Tıp yoktu, onu Hipokrates var etti; ölmek üzereydi, Galenos onu canlandırdı; dağınıktı, Razi onu bir araya getirdi; eksikti, İbni Sina da onu tamamladı...
Bilim tarihinde adı sıkça geçen, tüm dünyada saygı ile anılan dahi kimdi? Bu büyük bilim insanı, İbni Sina adıyla bilinen, Hüseyin ibn Abdullah ibn Ali ibn Sina'dır. Arap kaynaklarında Aristoteles ile Farabi'den sonra "Üçüncü Öğretmen" (El Muallim el Sâlis) adıyla anılır. Latinler ise ona Avicenna derlerdi.

İbni Sina, 980'de, Buhara yakınlarında Afşana köyünde doğmuş, genç yaşında ailesi ile Buhara'ya göçmüş ve oraya yerleşmişti. Babası tarafından bilginlere emanet edilen İbni Sina, 10 yaşına geldiğinde Kuran-ı Kerimi ezberlemişti bile! Genç yaşında olağanüstü zekâsını kanıtlayarak hocalarının seviyesini aşmıştı. Tıp kendisine cazip gelince, bulabildiği tüm kitapları hiçbir zorlukla karşılaşmaksızın kolayca okudu. Bu sırada, henüz 16 yaşındaydı.
 
İbni Sina 16 yaşında Buhara sultanının özel doktoru oldu
Erken yaşta tıp alanında yıldızı parlayan İbni Sina'nın ünü tüm dünyaya yayıldı ve Buhara sultanı Nuh ibn Mansur es-Samani'nin özel doktoru olarak görevlendirildi. Böylece İbni Sina, o ana kadar hiç görmediği birçok değerli kitabın bulunduğu sarayın zengin kütüphanesine girmeye hak kazandı. 18'ine geldiğinde ise modern tıbbın ilk kitabını zihninde kurgulayacak seviyeye ulaşmıştı.
İbni Sina, başyapıtı sayılan "El-Kanun fi't-Tıb"da şöyle diyordu:

"Tıp zor bilimlerden biri olmadığı için, kısa zamanda bu bilimde şöhret olanların bile beni dinlemeye gelecek ve benden tıp öğrenecek kadar şöhrete ulaşmam şaşırtıcı değildir. Hastaları muayeneye başladım ve deneme sonucu elde edilmiş anlatılmayacak kadar çok tedavi yöntemi buldum. O dönemde 16 yaşındaydım. Bu sıralarda bilimi özümsüyordum. Bugün o bende olgunluğa erdi, bundan sonra yeni bir şey bulamadım."

Bu dahi, 20'li yaşlarında çeşitli bilim dallarında eserler vermeye başladı. Felsefe, mantık, ahlak, tıp, matematik, astroloji, müzik, dilbilgisi ve fıkıh, bu dalların sadece birkaçıydı. O, bilginin tüm dallarında, büyük bilginlerle mektuplaşıyor ve tartışıyordu. Hem yaşadığı dönemde hem de çağlar boyu, İslam ülkelerinde olduğu kadar, Hıristiyan Avrupa'da da kendisine layık olduğu yeri bulmuştu.
 
Dünyada İbni Sina'nın bir yazması bulunmayan kütüphane çok azdır
Eserlerinin çevirisi bakımından İslam dünyasındaki bilim adamları arasında en şanslısı İbni Sina oldu. Eserleri Latince, İbranice, Farsça, Türkçe, Rusça, Süryanice ve hemen hemen tüm batı dillerine çevrilmişti. Dünyada İbni Sina'nın bir yazması bulunmayan kütüphane çok azdır. Nitekim, İstanbul kütüphanelerinde de farklı dönemlerde yazılmış tam 1.500 tane "İbni Sina yazması" bulunuyor.
 
 
CABIR BİN HAYYAN (721-805)
Avrupa'da "El Geber adıyla ünlenen Hayyan, çeliğin gelişimi, su geçirmez kumaşın verniklenmesi, paslanmanın önlenmesi gibi kimyasal yöntemleri geliştirmişti. Söylentiye göre altını bile çözen "kral suya" karışımını o bulmuştur.
 
 
FERGANİ (798-861):
Batıda Alfraganus diye bilinen Fergani'nin "ilm ün-nücüm ve'l-hareket is-semaviyye" adlı eseri, 13. yüzyıla kadar Avrupa'da astronominin en önemli başvuru kitabıydı, Dante'nin İlahi Komedyasında yer alan evren görüşü Fergani’den alınmadır!
 
EBUBEKİR ER-RAZİ (865-932):
Hekim ve simyacı Ebubekir Muhammed İbn Zetceriya cerrahide dikiş malzemesi olarak ilk kez   hayvan bağırsağını kullanan kişidir. Razı ilk göz amelîyatı, alkolün tıpta kullanımı gibi pek çok ilklere atarak tıp tarihinde sarsılmaz bir yer edindi!
 
BİRUNİ (973-1048):
Biruni. astronomi, matematik, coğrafya gibi birçok dalda çalıştı. 28 katı maddenin özgül ağırlıklarını bugünkülere çok yakın şekilde hesapladı. Büyük bir doğrulukla enlem ve boylam hesapları yaptı. Dünya'nın dönüşüne ilişkin bir kuram geliştirdi.
 
ÖMER HAYYAM (1047-1122):
Hayyam'ın geliştirdiği Celaleddin takvimi, bugün kullandığımız Gregoryen takvimden daha dakiktir. Gregorius takvimi her 3330 yılda bir günlük hata yaparken, Celaleddin takviminde aynı sapma 5000 yılda bir gerçekleşir.
 
HAZİNİ (1100-1155):
Aslen Yunanlı bir köle olan, ancak daha sonraları İslam dinini seçen Hazini, Ölçü ve tartı sistemlerine büyük katkıda bulundu. Hazini, Newton'dan 509 yıl önce, "her cismin yerkürenin merkezine doğru çeken bir güç" olduğunu söylemişti.
 
CEZERİ ( ?-1206) :
Artuklu hükümdar Mahmut, "Abdest alırken ayaklarıma su döken hizmetçilerin bana hakları geçiyor" diye rahatsız oldu ve başmühendisi Cezeri'den bir çare bulmasını istedi. Gezeri, kısa süre sonra abdest suyu döken bir robot yapmayı başardı.
 
ALİ KUŞCU ( ?-1474):
Türk astronomi Ali Kuşçu, Semerkand Rasathanesi'nin müdürlüğünü yaptığı sırada Akkoyunlu hükümdarı Uzun Hasan adına Fatih'ten barış dilemek için geldiği İstanbul'a yerleşti ve Zici Uluğ Bey adıyla bilinen yıldız katalogunu hazırladı.


HARİZMİ (780-850):
Ünlü matematikçi Harizmi'nin Latince'ye çevrilen "Hisab’el-Cebr ve'l Mukabele" kitabında geçen "el cebr" kelimesi, batı dillerinde "algebra"ya dönüştü. Bugün kollandığımız cebir terimi bu eserden kaynaklanır.
 
 
EBU YUSUF EL-KİNDİ (801-873):
Avrupalıların biricik "Alkindius'u Elnstein'dan 1100 yıl önce "Zaman cismin var olma süresidir. Zaman, mekân ve hareket birbirinden bağımsız değildir. Göğe doğru çıkan bir insan ağacı küçük görür." diyerek görelilik kuramını ortaya atmıştı!


FARABİ (870-950):
Avrupalıların ona taktığı ismiyle "Pharabius" tan 300 yıl sonra, Hıristiyanlığın en büyük doktrincisi Aguinolu Tommaso, onun fikirlerini hemen hemen aynen tekrarlamıştı! Hobbesun ortaya atacağı teorinin öncüsü de, yine Farabi idi!

İBNİ SİNA (980-1037):
İbni Sina'nın başyapıtı "EhKanun fit -Tıb", doğu ve batı tıbbim yüzyıllarca etkiledi ve tüm zamanların en çok okunan tıp kitaplarından biri oldu... 400 yıl öncesine kadar Fransız üniversitelerinin kapısında,onun  yani "Avicenna"nın heykeli bulunuyordu'.
 
İDRİSİ (1100-1165):
İdrisi, 1154te, Sicilya kralı II. Ruggero'nun isteği üzerine dünyanın çeşitli coğrafi bölgelerini içeren 70 haritayı ve dünyanın yuvarlak bir modelini hazırladı. gümüş bir levhaya kazınan dünya haritası, 1160’ta ayaklanma sırasında isyancılar tarafından parçalandı.
 
CABİR İBN EFLAH (1100-1160):
Eflah, ünlü İskenderiyeli astronomi bilgini Batlamyusun Almagest'ini eleştiren ve düzelten "İslah el-Mecisti" kitabını yazdı Batlamyus'un yanlış öğretisi, Galileo Galileiden 300 yıl önce Endülüslü Müslüman gökbilimciler tarafından çöpe atılmıştı bile!
 
ULUĞ BEY (1393-1449) :
Timurlenk’in oğlu Uluğ Bey, Yeryüzünün Güneş çevresindeki tam devrini 365 gün, 6 saat, 9 dakika, 6 saniye olarak hesaplamıştı, 21. yüzyılın en modern cihazları ile yapılan hesaplarla Uluğ Bey'in hesapları arasında yalnızca 58 saniye fark bulundu.
 
 
TAKİYÜDDÎN (1526-1585):
Optik biliminin babası olarak kabul edilen Takiyüddin, İstanbul'da dünyanın en büyük rasathanesini kurdu. Rasathane, 1580 yılında Kılıç Ali Paşa tarafından yıktırıldı. Gerekçe İse, Takiyüddin'in meleklerin bacaklarını gözlediği yolundaki söylentilerdi!

 

Tüm yazılar
 
VAR OLAN GÜÇ İÇİMİZDE [Elif KAYA] “Ve Her Eylem İçinde Sevgi Yoksa Boştur” [Elgiz KAN ÇELENAY] ÖZÜNDEKİ BENİ BULMAK [Öznur DEMİRBAŞ]
Teşekkürler Evren! [Ayşegül ÜLGEN] Yüreklere Dokunmak [NURCAN AKGÜL] SİHİRLİ DEĞNEK / İNANMAK / VE EĞİTİM KOÇLUĞU [İlkbal Kurt]
HOŞGELDİN ARAMIZA [By Kesko] KOÇLUĞA NASIL AŞIK OLDUM? [Tülay OKCU] Çözüm Odaklı Yol Arkadaşı: Öğrenci Koçluğu [Gürsel ÇAPAR]
ÖZÜYLE BÜYÜYEN ÇOCUKLAR [Hazal ADIYAMAN] KOÇSAL GELİŞİM [Selin Yüreklitürk ÇETİNTAŞ] GÜLÜMSEYECEK O GÜZEL GÖZLER İÇİN… [Özlem Çağın DEMİRCİ]
NASIL BİR ŞEY BU EĞİTİM KOÇLUĞU? [Gülşah ÇINAR] Çözüm Bulmak Değil Çözümü Buldurtmaktır Koçluk [Ayşe AYDIN] FARKINIZ FARKINDALIĞINIZ OLSUN [Aynur CABBAROĞLU]
PROFESYONEL KOÇLUK VE YENİ ÇAĞIN HIZINA ADAPTASYON [Belma ALPER UĞURLU] DEĞİŞİM [Yeşim İZMİRLİ] BEDENİM BENDE Mİ - BEN BEDENİMDE MİYİM – EZBERDE MİYİM? [by kesko]
ACI DOST – TATLI KOÇ [by kesko] Öğrenci Koçu Olarak Dünyayı Nasıl Değiştirebiliriz? [Nuray KÖSE] Algımız Değişirse Dünyamız da Değişir [Hülya BAYRİ]
EĞİTİM KOÇLUĞU NEDİR? ÖNEMİ VE AMAÇLARI NELERDİR? [Yıldıray KURKUT] YOL ARKADAŞIM [Rukiye ÖZDEMİR] YOL ARKADAŞI OLMAK: KOÇLUK [Semire ÖZDEMİR]
ZİHİNLERE DOKUNUŞ [Çetin ÇALIŞKAN] Vazgeçilmez Yol Arkadaşımız: Koçluk [Deniz Ulaş KARATOPRAK] İnsan Yaşamında Kalıcı Bir İz Bırakmak Adına Bir Adım: Aile ve Öğrenci Koçluğu [Secaat YELKENCİ]
BİZ OLMA VE FARKINDALIK YARATMA SANATI: ÖĞRENCİ KOÇLUĞU [Dilek YILDIZ] Bisküvi = ETİ ve Öğrenci Başarısı = Dershane ve Özel Dersler [Nuray KÖSE] Bilmediğini Bilmemek [Atiye DEMİR]
SELAM! MERHABA! [Tülay BEŞKARDEŞLER] ‘Bilgeskop’unuzla dost olun (1) [İsmail Barış Özpazarcık Profesyonel ICF Koçu ( PCC )] Anlamlandırmak mı lazım [Melekşah Şeker ( Özbağ ) Gayrimenkul Danışmanı]
Bir Gün [Birgül Esen Kaya] Işık Tutmak [Aygül YALÇIN] Ben, Benim İçimdeki Bana Ulaşmalı Gerçek Gücümü Fark Etmeliyim. [Levent ATAMAN (Beden Eğitimi Öğretmeni)]
Farkındalığa Uzanan Yolculuk [Didem ALTUNTEN ( İngilizce Öğretmeni )] Lütfen bana yardım et ! Doğrularımı bulmaya ihtiyacım var [Yusuf OĞUZ (Coğrafya Öğretmeni)] Eğitimde Yeni Bir yol :Koçluk [Yasemin Alkan ( Kimya Öğretmeni )]
Birine Verebileceğimiz En Büyük Hediye Onu Anlamaktır [Pınar Nurhan UZ] Eğitimde Koçluk Sisteminin Gerekliliği [Tunca TUNA ( Felsefe Grubu Öğretmeni )] Hayallerinizi Planlayın [Kürşad NAZLI ( Özel Demre Temel Lisesi Yönetici )]
Teknoloji gelecekte hayatımızı ne yönde ve nasıl değiştirecek? [İsmail Barış Özpazarcık] Niyet Etmek Bir Güçtür [Melahat Açılmış Mutlu] Çözüme Giden Yolda Zihinsel Aktiviteler [Şükrü Başyılmaz]
Kraliceyi Anlamak [Mehmet Petek ( Matematik Öğretmeni )] Kendi Çocuğum İçin Başlamıştım ki... [Yalçın BAYDAR] Öğrenci Potansiyelinin Ortaya Çıkmasında Koçluğun Rolü [Eser Türkmenoğlu]
Beynimizin Gizemi [Nuri Ersan ( Fizik Öğretmeni )] Pusula ile Yol Almak [Aytül Konya ( Öğretmen )] Sihirli Evetler [Nilüfer KARDEŞ ]
İlkokul Dönemi Çocuklarına Eğitim Koçluğu [Esin AKAR (Sınıf Öğretmeni )] Olumlu Düşünmek Herşeyin Başı [Hasan SÜREN ( Sınıf Öğretmeni )] Dünyanın içindeki BİZ mi, bizim içimizdeki DÜNYA mı ? [Elif Yüceşen]
Koçluk; Yeni Bir Yaşam Tarzı [Berrin Tuğrul (Biyoloji Bölümü Moleküler Biyoloji AD Öğretim Üyesi)] Farkindaligin Farkina Varmak [Belfin ISIK] Koçluk Sistemi [İdil Göksel (İşletme Fakültesi Ekonomi Bölümü / Yrd. Doç. Dr. )]
Öğretmenlik ve Eğitim Koçluğu [Nuray Engin ( Sınıf Öğretmeni )] Insan Olmak [Nuray Engin ( Sınıf Öğretmeni )] Öğrenciyi Çalışmaya Teşvik Etmek İçin Koçluk [Abdurrahman AKGÜN (Rehber Öğretmen )]
Koclugun Bir Rehber Ogretmene Kazandirdiklari [Abdurrahman AKGÜN (Rehber Öğretmen )] Bakış açısı olarak değişmezseniz, değişim koluna Kıyamet’i takar, kapınızı çalar. Tatlı talı değişmezseniz, acı bedeller ödemek zorunda kalabilirsiniz. [İsmail Barış Özpazarcık] Hedef Belirleme [Sibel Meryem Akın]
İş hayatında öğrenmemiz gereken en önemli şey nedir? [İsmail Barış Özpazarcık] Rehber Öğretmenlik ve Koçluk [İsmail Doylan (Rehber Öğretmen )] “Ders Çalış dediler ve Gittiler” [İsmail Doylan (Rehber Öğretmen )]
Yol Arkadaşlığım [Gülten Baştürk] Yeni çağ Putları [İsmail Barış Özpazarcık] Kendimizi nasıl hipnoza sokarız? [İsmail Barış Özpazarcık]
Koç Öğretmen [Gülten Baştürk] Bir Rehber Öğretmenin Gözünden Öğrenci Koçluğu [Zühran YAZICI (Rehber Öğretmen)] Öğrenci için Eğitim Koçluğunun Farkları Ne Olabilir? [...]
Koçluk Mesleği ve Meslek Etiği [İbrahim Soner (Rehber Öğretmen)] Koçluğun Bana Etkisi [Özden Özbey] Soru Sorma Sanatı [Sinem Birsin]
Yaşam Koçluğunun Hayata Yansımaları [Merve Kızılca] Gönüllülükte Koçluk [Merve Kızılca] Sorumluluk Üzerine [Bahriye Seda Tunçoğlu]
Tarla, emek ve ürün kalitesi [Bahriye Seda Tunçoğlu] Psikolojik Danışmanlık ve Koçluk [İbrahim Soner] Sihirli Dokunuş [Sinem Birsin]
Zihin Ekranı [Özden Özbey] Teslimiyet ve Kabullenme Yolculuğum [Nurcan Koca] Misafirhane [Hatice Ekinci]
Hayata Sihirli Bakış [Esra Betaş] Açık Deniz Kaptanı [İsmail Barış Özpazarcık] Koçluk Bakış Açısıyla Yaşamak [Serap Oral]
Kuşak Farkı için Koçluk [Serap Oral] Koçluk ve Takım Çantasından Çıkan Silahlar [Meltem Deniz] İki Hidrojen, Bir Oksiyen, Eh Biraz da Mineral [Gökhan Yüceerim]
Bitmeyen Merdiven [Cemil Hürriyetoğlu] Ağustos Böceği Olmak [Meltem Deniz] Çocuk Gözüyle Dünyaya Bakabilmek [Fatma Bülbül]
Başarı Nedir? [Fatma Bülbül] KOÇLUĞUN REHBERLİĞE KATKISI [Özlem Uz - Rehber Öğretmen/Eğitim Koçu] KOÇLUĞA SOKRATESÇİ YAKLAŞIM [Özlem Uz - Rehber Öğretmen/Eğitim Koçu]
Koçluk Serüvenim ve Kazanımları [ÖZLEM ÇAKMAK] Koçluk ile Farkındalığa Dair [ÖZLEM ÇAKMAK] BAŞARI , İÇİNDEKİ GÜCÜ KEŞFEDEBİLENLERİNDİR [Fatma Bülbül]
Öğrenci Koçluğu Nedir? [Anonim] Zihin ekranındaki film [Fatma Bülbül] [Gökhan Yüceerim]
Koçluk ve Akışta Olmak [Nurcan Koca (Gıda Mühendisliği Bölümü / Doçent)] Uyanış [Banu Gaye Çetinayak] Üç şeritli bir yol... [Gökhan Yüceerim]
KOÇİLOJİ [Gökhan Yüceerim] Koçluk Hakkında [Mine Akmaz] Yaşam Koçu Olma Yolunda Öğrendiklerim [Mine Akmaz]
İkinci Şans Ve Geçmişe Bağlı Kalmak Üzere [Özden Özel] Koç Öğretmen [Fatma Bülbül] Sevgili Anne Ve Babalar [Nalan Dağlar]
İyi Bir Meslek mi ? Mutlu Bir İnsan mı ? [Nalan Dağlar] Sorularla Koçluk [Kübra Yavuz] Koçluk [Canan Avan]
Kötü İnsan Yoktur [Kübra Yavuz] ARS LONGA, VİTA BREVİS (SANAT UZUN, YAŞAM KISA) [Güzin Alsoy] Yetkin Koç'un niyet bildirimi [İsmail Barış Özpazarcık]
Eğitimde Niçin Koçluğa İhtiyaç Var? [Anonim] Eğitim Koçluğu Nasıl Uygulanır? [Anonim] Zamanın canı, "An"dadır [İsmail Barış Özpazarcık]
Öz ile Koçluk [İsmail Barış Özpazarcık] Farklı Zamanlar , Benzer Duygular: Şair Sappho ve İyilik Yapmak Üzerine: [Özden Özel] Şeytanın Avukatı ile Dost Olmak [İsmail Barış Özpazarcık]
Kendime Hatırlatmalar: Kendine Ait Yoldan Git [İsmail Barış Özpazarcık] Sokrates'in Üç Filtre Testi [Anonim] Koçlukla Farkındalık [Ayşegül Kırıklı Çakır]
Düşüncelerim [Ceyhun Gizem Sağtekin] Mutluluk [Nadire Dinç] Çatışma [Nadire Dinç]
Düşünce tarzımı değiştirdim, hayatım değişti [Eda Cömert] Başarı Sahnesi [Ceyhun Gizem Sağtekin] Taraf olmak ya da Olmamak… İşte bütün mesele… [İsmail Barış Özpazarcık]
Kendimizle Yaşamak [Eda Cömert] Kendime Hatırlatmalar [İsmail Barış Özpazarcık] Sıradışı Bir Başarı Öyküsü [Can Dündar]
ÖĞRENCİNİN ALTIN ANAHTARI KOÇLUK [Binali İlter / Eğitimci-Yönetici-Öğrenci Koçu] Koçum Benim! [Mehmet Derya Top] Mutluluğun İksiri [Mehmet Derya Top]
Aslolan yaşamın anlamını kavramak; fakat sobelenmeden! (Biz çocukken….) [Bahar Erkli] Kişisel kıyamete hazır mısınız? [İsmail Barış Özpazarcık] Koçluğu Anlamak [Sevgi Ahtar]
Stil Danışmanlığı [Mehmet Öztürk] My Life - Hayatım [Mehmet Öztürk] Koçluk Süreci Ve Ben [Melike Akçora]
Koçluk Sürecinde Üç Beynin Uyumu [Melike Akçora] Yaşamın Anlamı [Yusuf Gönenoğlu] Bir Cümle Veya Soru Herşeyi Değiştirebilir [Yusuf Gönenoğlu]
Bilge Çocuk [Sevgi Ahtar] Ben Kimim [Sevgi Ahtar] Dinlemek [Meral Çakır]
Bugün, kendi hayatının filmini kaçırma! [İsmail Barış Özpazarcık] Hayallerin ve Sen [Meral Çakır] ZİHNİN GÜCÜ [İlkay Genç]
Sahip olanlarla olamayanlar arasındaki fark nedir? [İlkay Genç] Beyin Dalgaları (Frekansları)-1 [Özden GEREN] Kendime Hatırlatmalar [İsmail Barış Özpazarcık]
Temsil Sistemlerimiz [Ali Ceyhan] Koçluk, Koçluk Sistemi ve Dinleme Bilgeliği [Özden GEREN] Ben İstersem... [Ali Ceyhan]
Koçluk yapmak için gerekli donanım nedir? [Bahar Erkli] Vazgeçmek, Pes Etmek midir? [Sibel Zobu] Kararsızlar [İsmail Barış Özpazarcık]
Bizim Fotoğrafımız [İsmail Barış Özpazarcık] Makinalar [İsmail Barış Özpazarcık] Ben, Aynadaki Bilge ve Kadın Yanım [Dilber Can Göksü]
Koçluk Becerisi Destekli Matematik Öğretimi [Ayşegül Özmen] Hayaller [Sibel Zobu] Zihin Ekranında Görülen Hayaller [İsim Belirtilmemiş]
Koçlukta Gönüllü Hizmet [Elif Türkmen] Gönüllülük ve Eğitim Koçluğu [Elif Türkmen] Koçluğun Gücü [Berna Nazik Köseoğlu]
Kendini Aşmak [İsmail Barış Özpazarcık] Alışkanlıklardan Özgürlüğe Giden Yol [İsmail Barış Özpazarcık] Köşe Ofis [İsmail Barış Özpazarcık]
Zihni Yönetme Sanatı [Şems] Kurantum Ömür Aritmetiği [Kurantum] Mana [İsmail Barış Özpazarcık]
Doğru Düşünme Sanatı [Dilek Akay] Yaşam Koçluğu Yolculuğum [Dilek Akay] Çare Sizsiniz [Muzaffer Aktaç]
Koç Manifestosu [Muzaffer Aktaç] Koç Manifestosu [Muzaffer Aktaç] Ölüm meleği ile sohbet 2 [Serdar Özkan]
Ölüm meleği ile sohbet 1 [Serdar Özkan] “Daha iyi bir dünyaya hayal kurarak erişebiliriz” [Cihan Özdeniz] Durun ve Dinleyin [Mehmet Karaaslan]
Niçin otomobil kullanırız? [İsmail Barış Özpazarcık] Teknolojinin mesajı nedir? [İsmail Barış Özpazarcık] Terk edilenlerden misin, seçilenlerden mi? [Nil Karaibrahimgil]
Hayatı doğru okumak için: BOLD Kitabı [Alper Bayraktar] "Bütünsel Koçluk" kitabı artık sizlerle... [Alper Bayraktar] Para ve Kapasite [İsmail Barış Özpazarcık]
Sevgi [Can Dündar] Sen Düşünceden İbaretsin [Erdal Soytürk] Neden bu çağda her şey kişiye özel? [İsmail Barış Özpazarcık]
Hedeflere İlişkin Güçlü Sorular [İsmail Barış Özpazarcık] Steve Jobs'un Biyografisi Ne Anlatıyor? [İsmail Barış Özpazarcık] Bağışlamak [Debbie Ford]
Futbol Üzerinden Hayatı Doğru Okumak [İsmail Barış Özpazarcık] Kendini Keşfetmek [Erdal Soykök] Öğrenci Koçu Olarak Ben [Zehra Oben]
Koçluk ve Öğrenci [Eylem Oruç] Koç Öğretmenim Ben [Nurcan Seçme] Bir Öğretmenin Yol Arkadaşlığı [Arzu Işık]
Farklı Bir Sabaha Uyanmak [Erdal Soykök] Disiplinli Olun [Nasuh Mahruki] Koçluk'u İleri Taşıyanlar [Metin Çınaroğlu]
Olumsuz Düşünce Aslında Nedir? [İsmail Barış Özpazarcık] Keşfedilecek Cevaplar [İsmail Barış Özpazarcık] Alışkanlıkları Sorgulamak [İsmail Barış Özpazarcık]
Dayanışmak [İsmail Barış Özpazarcık] İnsan [İsmail Barış Özpazarcık] İnsan: Sistemler Kuran [İsmail Barış Özpazarcık]
Yaşama Sanatı [İsmail Barış Özpazarcık] Yaşamak [İsmail Barış Özpazarcık] Yaşam Mevsimindeki Seyir Defteri [...]
Şems Mevlana'nın "Koçu" muydu? [Serap Işık] Sorgulamak [İsmail Barış Özpazarcık] Sınırsızlığın Keşfi [Gaye Çetinayak]
NLP Practitioner Özgüven Bildirgesi [Mehmet Ali Öztürk] Mükemmellik Yolculuğum ve Ben [Yadigar Orhun] Soruların Niyeti [İsmail Barış Özpazarcık]
Koçluk'ta Neymiş? :-) [Merve Yılmaz] Öneri [Nurdan Yoldaş] Şaşmak [Nermi Uygur]
Fikir Saklama [Paul Arden] Meraklılar [Richard Bach] Katlanmak [İsmail Barış Özpazarcık]
İç dünya araştırması [başkahraman soruyor] Merak ve Öğrenmek [Geveze] Türkçe deyimlerinin kaynağını merak edenler için... [İskender Pala]
Başarının Yolu: Tekrar [Paulo Coelho] Bir sorunu çözmek istiyorsanız... [Joe Vitalie] Yargılamadan anlamak [Don Mıguel Ruız]
Tam olarak ne istediğini bilmek [İsmail Barış Özpazarcık] Kendini ifade etmek [başkahraman soruyor] Nasıl Vizyon Sahibi Olunur? [Akın Öngör]
Bir Koçun Not Defteri: MOMO [...] Mavi Tüy Özgürlüğün Mihmandarı [...] Koçluk ve iletişim [Melek Çelikay]
İçsel Koçluk [Ayşen Akın] İç disiplin [Nasuh Mahruki] Kartal uçuşu [İsim Belirtilmemiş]
İyimserlik ve kötümserlik [Nermi Uygur] Güçlü sorular [İsmail Barış Özpazarcık] Hayat, İnsan, Koçluk [Darika Adatovna Acar]
Hayatın Resmi [...] Başkanlık Sistemi [İsmail Barış Özpazarcık] Twitter'da koçluk bakış açısı [İsmail Barış Özpazarcık]
Yaşlanmayan tek şey... [Hidayet Şahin] Teşekkürler Hayat [Nuran Erman] Ruh Hali [İsmail Barış Özpazarcık]
Olmak [İsmail Barış Özpazarcık] Eşya bağımlılığına nasıl son verebiliriz? [Murat Toktamışoğlu] Baş rolde 'Ön yargı' olan bir hikaye [İsim Belirtilmemiş]
Livaneli, kendine koçluk yaparak üretiyor [İsim Belirtilmemiş] Vicdanımın emrindeyim [Mehmet Eroğlu] Byron Katie'nin Koçluğunda [İsim Belirtilmemiş]
Çalışma yapmak 2.bölüm: Dört soru [İsmail Barış Özpazarcık] Kafamızdaki fotoğraf karesini değiştirmek [İsmail Barış Özpazarcık] Biz bilinci, birlik bilincidir [İsmail Barış Özpazarcık]
Normal olmak ya da olmamak [İsmail Barış Özpazarcık] Kralın Konuşması - Zoraki Kral [....] Kendi Everestinize Tırmanın [İsmail Barış Özpazarcık]
Harikalar Diyarı [Ayşegül Demir] Hayat ve Koçluk [Adem Alptekin Altunbaş] Eğitim Siteminde Koçluk [Zehra Soyal]
Özgün, bilge ve mükemmel [İsmail Barış Özpazarcık] Teknolojik Gelişmeler ve Koçluk [Faruk Hasanoğlu] 'Koçluk'ta doğru İnanç Geliştirmenin Başarıya Etkisi [Sevgi Kurşun ]
Hayat Yolunda Pozitif Işık Olabilmek [Erdal Soykök] Harika Bir Yolculuk [Eylem Kahramanoğlu] Sözün özü [Dost Can Deniz]
Olumsuz olandan özgürleşmek [İsmail Barış Özpazarcık] Yeni bir kitap keşfetmek [İsmail Barış Özpazarcık] Düşündürücü Hikayeler: Farkına Varmak [Bucay]
Koçluk penceresinden “Gençliğe Hitabe” [Dost Can Deniz] Bülent Ortaçgil son albümünde nasıl vizyonerlik yapıyor? [İsmail Barış Özpazarcık] Şu Anda Neler Hissediyorsunuz? - 2 [Dost Can Deniz]
Şu Anda Neler Hissediyorsunuz? [Dost Can Deniz] Şebnem Ferah ve Koçluk [Şebnem Ferah] Morrie ile Her Salı [İsmail Barış Özpazarcık]
Göçebe: Stephenie Meyer [...] Kendine Alışanlar ve Alışamayanlar [İsmail Barış Özpazarcık] Fazla Konuşmak mı? [İsmail Barış Özpazarcık]
Görebilenlerin Gezegeni: Avatar [...] Sözcüklerle Görünenin Ötesine Geçmek [İsmail Barış Özpazarcık] "Öz"le Bir Olmak [İsmail Barış Özpazarcık]
Güçlü Soru [İsmail Barış Özpazarcık] Görsel Beynimiz [İsmail Barış Özpazarcık] Ben Kendim [Virginia Satir]
Kendi Gezegenini Doğurma Hürriyeti [İsmail Barış Özpazarcık] Hayatın Armağını [Harika Elden] Yönetici Lider Koçluğu [İsim Belirtilmemiş]
Yaşam ve Sanat [İsmail Barış Özpazarcık] Muhteşem Üçlü: Niyet, Odak ve Eylem [İsmail Barış Özpazarcık] Leonarda Da Vinci Nasıl Model Oldu? [İsmail Barış Özpazarcık]
Koçluk Yolculuğum [Harika Elden] Bütünsel Koçluk ile Bilgelik Bilinci [İsmail Barış Özpazarcık] Başlangıç - Inception Filmi ve Rüyalarımız [...]
Koçluk ve Sufizm 6 [İsmail Barış Özpazarcık] Koçluk ve Sufizm 5 [İsmail Barış Özpazarcık] Koçluk ve Sufizm 4 [İsmail Barış Özpazarcık]
Koçluk ve Sufizm 3 [İsmail Barış Özpazarcık] Koçluk ve Sufizm 2 [İsmail Barış Özpazarcık] Koçluk ve Sufizm [İsmail Barış Özpazarcık]
Aşk Filmleri 2 [...] Aşk Filmleri [...] Maya'nın Oyunları 2 - Hareket [İsmail Barış Özpazarcık]
Maya'nın Oyunları [İsmail Barış Özpazarcık] Niçin Her Öğretmen NLP Öğrenmeli? [İsim Belirtilmemiş] Milton Erickson'dan Açılımlar [İsmail Barış Özpazarcık]
Şems'ten Açılım [İsmail Barış Özpazarcık] Mevlana 16. yyılda Koçluğun Temellerini Atıyordu [Mevlana] Üçlü Filtre Testi [...]
Dikkatlilik [İsmail Barış Özpazarcık] Derin Düşünce [İsmail Barış Özpazarcık] Barış İşareti Nereden Geliyor? [...]
Gereksinimlerimiz [İsmail Barış Özpazarcık] "Gerçek Kendililik" ve Koçluk Penceresi - 2 [İsmail Barış Özpazarcık] "Gerçek Kendililik" ve Koçluk Penceresi [İsmail Barış Özpazarcık]
Düşünce Gücünün Bilimselliği [...] Atatürk İle Mentör Masasında [İsmail Barış Özpazarcık] Krishnamurti ile Yaşamı Sorgulamak [Krishnamurti ]
Ben Kimim? [Alper Bayraktar] Damıtılmış Hayat Öyküleri: Derviş Kaşıkları [...] İnsan: Tılsımlı bir dokunuşla yeni boyutlara geçiverendir. [İsmail Barış Özpazarcık]
İnsan: Bir niyet tohumuyla dünyayı değiştirendir. [İsmail Barış Özpazarcık] İnsan: Bir söz, bir vizyonla dünyalar kurandır. [İsmail Barış Özpazarcık] Kırklar Diyarı [...]
Günler Kısalır Aklımız Uzar [İsmail Barış Özpazarcık] İzmir'in İlkleri [İsim Belirtilmemiş] Bir Koçun Not Defteri - 3 [...]
Bir Koçun Not Defteri - 2 [...] Düşünmeye Değer Özlü Söz [Mevlana] Bir Koçun Not Defteri [...]
İç Bilgeliğin - 6 [İsmail Barış Özpazarcık] İç Bilgeliğin - 5 [İsmail Barış Özpazarcık] İç Bilgeliğin - 4 [İsmail Barış Özpazarcık]
İç Bilgeliğin - 3 [İsmail Barış Özpazarcık] İç Bilgeliğin - 2 [İsmail Barış Özpazarcık] Tanışalım: İç Bilgeliğin - 1 [İsmail Barış Özpazarcık]
İçerideki Kitap [Cemalnur Surgut] Asyanın Işıkları [...]
 
Koçluk Türkiye bir Etkin İnsan Gelişim Enstitüsü iştirakidir.
Tüm hakları saklıdır. 2019 ©