ANASAYFA KOÇLUK? BİZE YAZIN!
YAŞAM KOÇLUĞU SERTİFİKA PROGRAMI
 
 
İzmir'in İlkleri -  İsim Belirtilmemiş  28/5/2011

İzmir’in İlkleri

Yönetim
*İzmir ilk kez Osmanlı topraklarına 2nci Murat tarafından 1426 yılında katıldı
*İzmir'de ilk kadı 1426 yılında göreve başladı
*İzmir'in ilk Osmanlı yöneticisi Karasubaşı Hasan Ağa'dır
*Yabancı tüccarlar ilk kez 1707'de Buca'da ayaklandı
*1716'da ilk kez bir paşa yönetici olarak geldi.Köprülü Abdullah Paşa
*İlk ihtisap nezareti 1824 yılında kuruldu
*Eyalet merkezi 1841'de Aydın'dan İzmir'e taşındı
*Aydın eyalet merkezi 1850'de yeniden İzmir'e taşındı
*İzmir'e ilk geln Osmanlı Padişahı Sultan Abdülmecit'tir.Bu ziyaret 22 Haziran 1850 Cumartesi gerçekleşti
*İlk vilayet konağının temeli Vali Sabri Ahmet Paşa tarafından 1868'de atıldı
*Sultan Abdülaziz,İzmir'e 20 Nisan 1863'te ilk kez geldi
*İlk belediye 1871'de kuruldu
*Hükümet binası 1872'de inşa edildi
*İzmir'in ilk belediye başkanı bu göreve getirilen Yenişehirlizade Ahmet Efendi'dir
*Atatürk'ün İzmir'e ilk gelişi,Şubat 1905'te Şam'a sürgüne giderken uğraması olmuştur
*Atatürk'ün İzmir'de 20 gün kaldığı en uzun gelişi ise 10 Eylül 1922'de kentin kurtarılışı sırasına rastlar
*Cumhuriyet döneminin ilk İzmir valisi Aziz Akyürek'tir
*İzmir'in tek Ege kökenli valisi Nazmi Çengel'dir


Toplumsal Olaylar
*İzmir'deki ilk başkaldırı Celali isyanları sırasında 1605-1606 yıllarında Arap Said ve Kalenderoğlu tarafından gerçekleştirildi
*Ünlü eşkiya Katırcı Yani 1853 yılı Ekim ayı başında Buca'da yakalandı
*İzmir'in ilk türk avukatı Tevfik Nevzat'tır
*Hilal-i Ahmer İzmir Şubesi 1908'de çalışmaya başladı
*Mondros Ateşkesi'nden sonra Anadolu'da kurulan ilk direniş örgütü İzmir Müdafaa-i Hukuk-u Osmaniye Cemiyetidir
*İzmir Müdafaa-i Hukuk-u Osmaniye Cemiyeti 1 aralık 1918'de ilk resmi kuruluşu yapılan sivil kuruluştur
*İzmir'in ilk siyasal mitingi Kışla Meydanında Girit olayı nedeniyle yapılmıştır
*Mart 1920 sonunda kurulan Teşvik-i Maarif Cemiyeti işgalden sonra İzmir'de kurulan ilk örgüttür
*Sendika adını kullanan ilk örgüt 1932'de kuruldu
*İlk huzurevi 1946'da açıldı

Sağlık
*St.Roche Manastırı ve Hastanesi 1814'de yapıldı
*İlk Musevi hastanesi 1827'de kuruldu
*İzmir'de ilk kolera salgını 1831 yılında yaşandı
*1849'da temeli atılan ilk Türk Hastanesi Guraba_i Müslimin hastanesi 1851'de hizmete girdi
*1850'de İzmir'li doktor Garko Ege Bölgesi otlarından yararlanarak şeker hastalığına iyi gelen ilaç buldu
*Rothschild Hastanesi ilk kez 1874'de kuruldu
*İzmir'in ilk sivil doktoru Mustafa Enver Bey'dir
*İzmir'de ilk Türk Eczanesi Kadızade Hüseyin Rıfat Efendi'nin Şifa Eczanesi'dir
*Hasan Yusuf Başkan,İzmir'in ilk (kadın-doğum) uzmanıdır
*Kan merkezi 1960'da hizmete girdi

Ticaret&Sanayi
*İzmir'in ilk makina ithalatçıları Penetti ve Pariente aileleridir
*1843'de Düzoğlu Hoca Agop İzmir'de kağıt fabrikası kurma ruhsatı aldı.Fabrikanın yapımı 1846'da tamamlandı
*1844'de Halkapınar Kağıt fabrikası yapımı başladı
*1847'de Ermenilerce kurulan Şark Kağıthanesi üretime başladı
*İlk buharlı un fabrikası 1847'de Midillili Mehmet Necip,Rıza Bey,Stefanos ve Menolakis tarafından kuruldu
*İzmir Ticaret Meclisi 1850'de kuruldu
*1851'de ilk susam ve zeytinyağı fabrikası açıldı
*İlk beziryağı fabrikası Tüccar Hüseyin Ağa tarafından açıldı
*İlk iplik fabrikası 1853'te Ömer Ağa tarafından işletmeye açıldı
*1854'te "Issigonis" demir fabrikası Alsancak'ta kuruldu
*İlk havagazı fabrikası kurma imtiyazı 1857'de Mösyö Marşe'ye verildi
*İlk havagazı fabrikası 1859'da İngiliz gazeteci Edwards tarafından açıldı
*İlk rakı fabrikası 1861'de Amerikalı Makri Bovari tarafından açıldı
*Ticaret mahkemesi 1862'de çalışmaya başladı
*İlk şeker fabrikası 1866'da Davidoğlu Karabet Efendi tarafındn açıldı
*İlk Türk ihracatcısı Mehmet Suphi Efendi'dir.1881'de Ermeni Vahan Efendi ile ortak açtığı kuruyemiş mağazası ile bu işi gerçekleştirdi
*Ticaret Odası 1885'te kuruldu
*İlk buz fabrikası 1887'de Ebdullah Bey ve Şükrü Bey tarafından kuruldu
*İlk çuha fabrikası 1889'da Mehmet Ali Bey tarafından kuruldu
*İzmir Ticaret ve Sanayi Borsası Nizamnamesi "21 Ocak 1895"te yayımlandı
*İzmir Ticaret,Ziraat ve Sanayi Odası 1 Ağustos 1904'te açıldı
*İlk kez düzenlenen İzmir İktisat Kongresi Şubat 1923'te gerçekleşti
*İzmir'de şişelenmiş ilk sütü 1934-1935 yıllarında Mustafa Efendi evlere dağıttı


Kültür&Eğitim
*Batı uygarlığının ilk anıtsal yazın eseri İlyada İ.Ö 750-700 arasında Homeros tarafından İzmir'de yaratıldı
*Türkiye'nin ilk akademisi 1826'da İzmir'de Fransız konsolosu M.David'in girişimiyle konsolosluk salonunda açıldı
*İlk rüştiye 8 Ocak 1858 Cuma günü 54 öğrenci ile açıldı
*Yeni usulde eğitim veren iptidai okul 1873'te Tilkilik'te açılan Teslihiye Mektebi'dir
*İlk Türk meslek okulu Halil Rıfat Paşa tarafından Hamidiye Mekteb-i Sanayii adı ile kuruldu
*İlk şimendifer mektebi Vali Rahmi Bey zamanında açılmıştır
*İlk kütüphaneyi Giritli Ali Refet Efendi kurmuştur
*İzmir Milli Kütüphanesi 23 Haziran 1912'de 2nci Beyler Sokağı'nda Salepçizade konağının selamlık bölümünde açıldı


Sinema,Tiyatro,Sanat
*İon mimarlık düzeni ve onun ilk şekli Aiol düzeni İzmir'de ortaya çıktı
*Dünyanın tümü mermerden yapılan ilk tapınağı Efes'te yapıldı
*1841'de ilk tiyatro Euterpe kuruldu
*İzmir ilk gösteri santçısı hokkabaz Mehmet Şükrü Bey'dir.İlk gösterisini Haziran 1877'de gerçekleştirdi
*1908'de Vatan yahut Silistre İzmir'de ilk kez oynandı
*Kramer Kardeşlerin Pathe Freres Sinamatografi İzmir'de açılam ilk sinemadır.1909'da hizmete girmiştir
*İlk Türk tiyatro topluluğu Sahn-i Bedayi Milli Tiyatro Heyeti Nisan 1911'de Ahmet Cevdet Efendi yönetiminde kuruldu
*Darülbedayi ilk Anadolu turnesini 1923 yılında İzmir'de gerçekleştirdi
*İlk TYürk kadın sanatçısı Bedia Muvahhit Mustafa Kemal'in önünde ilk oyununu 25 Temmuz 1923'te İzmir'de gerçekleştirdi
*İzmir'de hanımlara ilk tiyatro 25 Temmuz 1923'te gösterildi
*İzmir'de sanat alanında basılan ilk sahne bilet 15 Ocak 1940'da Karşıyaka Melek Sinemasın'da Erzincan deprem felaketzedeleri yararına Karşıyaka Halkevi müzik kolunun düzenlediği konserde satılmıştır
*1nci İzmir Şehir Tiyatrosu Avni Dilligil yönetiminde 28 Şubat 1946'da ilk oyununu segiledi
*İzmir'li ilk kadın piyanist Mihter Çelebi'dir

Basın
*İlk Yahudi matbaası 1646'da açıldı
*İlk Ermeni matbaası 1762'de açıldı
*Filos Ton Neon adlı Rumca ilk gazete 1831'de İzmir'de yayınlandı
*İlk Ermenice gazete İçtemeran Bidari Kidelyas 1839'da protestan Ermeniler tarafından çıkarıldı
*İzmir'de ilk Ladino(Yahudice)gazete 1842'de yayınlandı
*Bulgarca ilk gazete olan Ljuboslowije 1842'de aylık olarak yayımlanmaya başladı
*İlk Türkçe matbu eser 1848'de yayınlanan 28 sayfalık bir din kitabıdır
*İlk Türkçe gazete Devir 6 Eylül 1872'de çıktı
*Türklere ait ilk özel matbaa 1874'de Hafız Nuri Efendi tarafından kurulmuştur
*Türkiye'de ilk özel gazete İzmir'de Alexandr Balcgue tarafından 24 Mart 1881'de Spectatuer Oriental(Doğulu Gözlemci)Fransızca olarak çıkarıldı
*İlk yayınlanan gazete Aydın'dır.aydın valisi Mithat Paşa tarafından 1881'de ilk resmi yayın organı olarak çıkarılmıştır
*Edebi dilde ilk Türk dergisi Nevruz'dur.1884'te Halil Ziya ve Tevfik Nevzat tarafından çıkarılmıştır
*İlk Osmanlı özel gazetesi Hizmet,1886'da yayınlanmaya başladı
*Yesnig,Ermenice basılan ilk kitapdır
*İzmir gazetelerinde ilanı bulunan ilk Türkçe kitap Lugat-ı Teslih-i Kavafi'dir
*İlk sayısı 1 mart 1930 yayımlanan Türk Kooperatifçisi dergisi Türkiye'de yayımlanan ilk bağımsız kooperatif dergisidir
*İzmir'de ilk buzdolabı reklamı "Frigdaire" markasıyla 20 mayıs 1935'te Yeni Asır'da yayımlandı
*İzmir'in maaşlı ilk taşra muhabiri 1949-1950 yıllarında "Demokrat İzmir" gazetesine Kemalpaşa'dan haberler yazan Kemal Ormancıoğlu'dur

Ulaşım
*Helen dünyasının arkaik dönemindeki en eski ve uzun caddesi İ.Ö. 7-4 yüzyıllarında kullanılan 120mt.uzunluğundaki Athena caddesidir
*İzmir Helen dünyasının en eski çeşmesine sahipti
*İzmir-Aydın demiryolu 23 Eylül 1856'da İngilizlere verildi
*Alsancak istasyonunun temeli 1858'de atıldı
*Kent sokaklarını genişletme çalışmalarına ilk kez 1864'te Gaziler caddesinde başlandı
*İzmir rıhtımı 1876'da kullanıma açıldı
*Hamidiye vapurları 1884'te İzmir-Karşıyaka seferlerine vaşladı
*1884'te Konak-Göztepe tramvay hattı imtiyazı verildi
*İzmir'in ilk bulvarı Fevzipaşa bulvarıdır


Spor
*M.Ö. 688'de düzenlenen 23.Olimpiyatta ilk boks maçını İzmir'li Onomostos kazanmıştır
*İzmir'de batılı anlamda ilk at yarışları 1856'da başladı
*Türkiye'de ilk futbol takımını İzmir'de 1890 yılında kurdular
*İlk atletizm yarışı Mayıs 1892'de yapıldı
*İlk kayık yarışı Temmuz 1892'de yapıldı
*İzmir'in ilk futbol takımı 1912'de Karşıyaka'da kuruldu
*İlk Avcılık ve Atıcılık Kulübü 1925'te Necmettin Slem tarafından kuruldu
*İlk atletizm yarışı Kızılçullu'da 1928'de yapıldı
*Türkiye'de ilk gece futbol maçı İzmir'in Ödemiş ilçesinin Adagüme köyünde Adagüme-Bademye köyleri arasında yapılan karşılaşmadır
*Türkiye'de ağları delen ilk gol,21 Ekim 1956'da İzmir Alsancak Stadyumu'nda oynanan maçta Karşıyakalı Selim'in oyunun 71.dakikasında Altay'a attığı goldür
*Dünya Kadet Şampiyonası Türkiye'de ilk kez Çeşme'de 1980 yılında düzenlendi


Diğer İlkler

*İ.Ö.7.Yüzyılın ikinci yarısı Helen dünyasının en eski geometrik planlı kenti İzmir'dir
*Helen dünyasının en eski kent duvarı(İ.Ö.7-6)Bayraklı'dadır
*Kentin büyük bir bölümünün yıkılmasına neden olan ilk deprem 1025 yılında oldu
*1619'da Fransız konsolosluğu açıldı
*1621'de İngiliz konsolosluğu açıldı
*30.000 kişinin öldüğü ilk veba salgını 1676'da oldu
*İzmir'in yarısının yandığı ilk büyük yangın 1742'de oldu
*Avusturya Postanesi 1837'de açıldı
*Fransız Postanesi 1837'de açıldı
*Büyük Postane 1843'te hizmete girdi
*İzmir'in ilk otomatik telefon santrali Aziz Bey zamanında açıldı
*İlk itfaye 1880'de İngiliz sigorta şirketi tarafından kuruldu
*İzmir de ilk resmi balo 1882'deAydın valiliğine atanan Hacı Naşit Paşa tarafından İzmir Hükümet Konağı'nda düzenlendi
*İzmir'de ilk Türk Bankası 1888'de İzmir'de şubesini açan Ziraat Bankası'dır
*İzmir'in ilk metropoliti Aziz Polikarp'tir
*Saat Kulesi 1901'de Sait Paşa tarafından inşa ettirildi
*Asansör 1907'de Nesim Levi tarafından İnşa ettirildi
*Türkiye'de ilk Alman Konsolosluğu İzmir'de kuruldu.19/04/1924'de Wilhelm Padel atandı
*İzmir'de ilk palmiye 28 Temmuz 1932'de dikildi
*Atatürk anıtı 28 temmuz 1932'de Dr.Behçet Uz tarafından açıldı
*İlk gazoz 1932'de Ahmet Yalçıner tarafından Tire'de imal edilip satışa sunuldu
*Fuar 1936'da ilk kez açıldı
*İzmir Fuarı 20 Ağustos 1937'de ilk kez uluslar arası olarak açıldı
*Fuardaki paraşüt kulesi 1937'de tamamlanarak Türk Hava Kurumu'na armağan edildi
*1 Temmuz 1978'de Nato Komutanlığına atanan Vecihi Akın,ABD'li komutanlardan sonra bu göreve atanan ilk Türk subayıdır

Tüm yazılar
 
VAR OLAN GÜÇ İÇİMİZDE [Elif KAYA] “Ve Her Eylem İçinde Sevgi Yoksa Boştur” [Elgiz KAN ÇELENAY] ÖZÜNDEKİ BENİ BULMAK [Öznur DEMİRBAŞ]
Teşekkürler Evren! [Ayşegül ÜLGEN] Yüreklere Dokunmak [NURCAN AKGÜL] SİHİRLİ DEĞNEK / İNANMAK / VE EĞİTİM KOÇLUĞU [İlkbal Kurt]
HOŞGELDİN ARAMIZA [By Kesko] KOÇLUĞA NASIL AŞIK OLDUM? [Tülay OKCU] Çözüm Odaklı Yol Arkadaşı: Öğrenci Koçluğu [Gürsel ÇAPAR]
ÖZÜYLE BÜYÜYEN ÇOCUKLAR [Hazal ADIYAMAN] KOÇSAL GELİŞİM [Selin Yüreklitürk ÇETİNTAŞ] GÜLÜMSEYECEK O GÜZEL GÖZLER İÇİN… [Özlem Çağın DEMİRCİ]
NASIL BİR ŞEY BU EĞİTİM KOÇLUĞU? [Gülşah ÇINAR] Çözüm Bulmak Değil Çözümü Buldurtmaktır Koçluk [Ayşe AYDIN] FARKINIZ FARKINDALIĞINIZ OLSUN [Aynur CABBAROĞLU]
PROFESYONEL KOÇLUK VE YENİ ÇAĞIN HIZINA ADAPTASYON [Belma ALPER UĞURLU] DEĞİŞİM [Yeşim İZMİRLİ] BEDENİM BENDE Mİ - BEN BEDENİMDE MİYİM – EZBERDE MİYİM? [by kesko]
ACI DOST – TATLI KOÇ [by kesko] Öğrenci Koçu Olarak Dünyayı Nasıl Değiştirebiliriz? [Nuray KÖSE] Algımız Değişirse Dünyamız da Değişir [Hülya BAYRİ]
EĞİTİM KOÇLUĞU NEDİR? ÖNEMİ VE AMAÇLARI NELERDİR? [Yıldıray KURKUT] YOL ARKADAŞIM [Rukiye ÖZDEMİR] YOL ARKADAŞI OLMAK: KOÇLUK [Semire ÖZDEMİR]
ZİHİNLERE DOKUNUŞ [Çetin ÇALIŞKAN] Vazgeçilmez Yol Arkadaşımız: Koçluk [Deniz Ulaş KARATOPRAK] İnsan Yaşamında Kalıcı Bir İz Bırakmak Adına Bir Adım: Aile ve Öğrenci Koçluğu [Secaat YELKENCİ]
BİZ OLMA VE FARKINDALIK YARATMA SANATI: ÖĞRENCİ KOÇLUĞU [Dilek YILDIZ] Bisküvi = ETİ ve Öğrenci Başarısı = Dershane ve Özel Dersler [Nuray KÖSE] Bilmediğini Bilmemek [Atiye DEMİR]
SELAM! MERHABA! [Tülay BEŞKARDEŞLER] ‘Bilgeskop’unuzla dost olun (1) [İsmail Barış Özpazarcık Profesyonel ICF Koçu ( PCC )] Anlamlandırmak mı lazım [Melekşah Şeker ( Özbağ ) Gayrimenkul Danışmanı]
Bir Gün [Birgül Esen Kaya] Işık Tutmak [Aygül YALÇIN] Ben, Benim İçimdeki Bana Ulaşmalı Gerçek Gücümü Fark Etmeliyim. [Levent ATAMAN (Beden Eğitimi Öğretmeni)]
Farkındalığa Uzanan Yolculuk [Didem ALTUNTEN ( İngilizce Öğretmeni )] Lütfen bana yardım et ! Doğrularımı bulmaya ihtiyacım var [Yusuf OĞUZ (Coğrafya Öğretmeni)] Eğitimde Yeni Bir yol :Koçluk [Yasemin Alkan ( Kimya Öğretmeni )]
Birine Verebileceğimiz En Büyük Hediye Onu Anlamaktır [Pınar Nurhan UZ] Eğitimde Koçluk Sisteminin Gerekliliği [Tunca TUNA ( Felsefe Grubu Öğretmeni )] Hayallerinizi Planlayın [Kürşad NAZLI ( Özel Demre Temel Lisesi Yönetici )]
Teknoloji gelecekte hayatımızı ne yönde ve nasıl değiştirecek? [İsmail Barış Özpazarcık] Niyet Etmek Bir Güçtür [Melahat Açılmış Mutlu] Çözüme Giden Yolda Zihinsel Aktiviteler [Şükrü Başyılmaz]
Kraliceyi Anlamak [Mehmet Petek ( Matematik Öğretmeni )] Kendi Çocuğum İçin Başlamıştım ki... [Yalçın BAYDAR] Öğrenci Potansiyelinin Ortaya Çıkmasında Koçluğun Rolü [Eser Türkmenoğlu]
Beynimizin Gizemi [Nuri Ersan ( Fizik Öğretmeni )] Pusula ile Yol Almak [Aytül Konya ( Öğretmen )] Sihirli Evetler [Nilüfer KARDEŞ ]
İlkokul Dönemi Çocuklarına Eğitim Koçluğu [Esin AKAR (Sınıf Öğretmeni )] Olumlu Düşünmek Herşeyin Başı [Hasan SÜREN ( Sınıf Öğretmeni )] Dünyanın içindeki BİZ mi, bizim içimizdeki DÜNYA mı ? [Elif Yüceşen]
Koçluk; Yeni Bir Yaşam Tarzı [Berrin Tuğrul (Biyoloji Bölümü Moleküler Biyoloji AD Öğretim Üyesi)] Farkindaligin Farkina Varmak [Belfin ISIK] Koçluk Sistemi [İdil Göksel (İşletme Fakültesi Ekonomi Bölümü / Yrd. Doç. Dr. )]
Öğretmenlik ve Eğitim Koçluğu [Nuray Engin ( Sınıf Öğretmeni )] Insan Olmak [Nuray Engin ( Sınıf Öğretmeni )] Öğrenciyi Çalışmaya Teşvik Etmek İçin Koçluk [Abdurrahman AKGÜN (Rehber Öğretmen )]
Koclugun Bir Rehber Ogretmene Kazandirdiklari [Abdurrahman AKGÜN (Rehber Öğretmen )] Bakış açısı olarak değişmezseniz, değişim koluna Kıyamet’i takar, kapınızı çalar. Tatlı talı değişmezseniz, acı bedeller ödemek zorunda kalabilirsiniz. [İsmail Barış Özpazarcık] Hedef Belirleme [Sibel Meryem Akın]
İş hayatında öğrenmemiz gereken en önemli şey nedir? [İsmail Barış Özpazarcık] Rehber Öğretmenlik ve Koçluk [İsmail Doylan (Rehber Öğretmen )] “Ders Çalış dediler ve Gittiler” [İsmail Doylan (Rehber Öğretmen )]
Yol Arkadaşlığım [Gülten Baştürk] Yeni çağ Putları [İsmail Barış Özpazarcık] Kendimizi nasıl hipnoza sokarız? [İsmail Barış Özpazarcık]
Koç Öğretmen [Gülten Baştürk] Bir Rehber Öğretmenin Gözünden Öğrenci Koçluğu [Zühran YAZICI (Rehber Öğretmen)] Öğrenci için Eğitim Koçluğunun Farkları Ne Olabilir? [...]
Koçluk Mesleği ve Meslek Etiği [İbrahim Soner (Rehber Öğretmen)] Koçluğun Bana Etkisi [Özden Özbey] Soru Sorma Sanatı [Sinem Birsin]
Yaşam Koçluğunun Hayata Yansımaları [Merve Kızılca] Gönüllülükte Koçluk [Merve Kızılca] Sorumluluk Üzerine [Bahriye Seda Tunçoğlu]
Tarla, emek ve ürün kalitesi [Bahriye Seda Tunçoğlu] Psikolojik Danışmanlık ve Koçluk [İbrahim Soner] Sihirli Dokunuş [Sinem Birsin]
Zihin Ekranı [Özden Özbey] Teslimiyet ve Kabullenme Yolculuğum [Nurcan Koca] Misafirhane [Hatice Ekinci]
Hayata Sihirli Bakış [Esra Betaş] Açık Deniz Kaptanı [İsmail Barış Özpazarcık] Koçluk Bakış Açısıyla Yaşamak [Serap Oral]
Kuşak Farkı için Koçluk [Serap Oral] Koçluk ve Takım Çantasından Çıkan Silahlar [Meltem Deniz] İki Hidrojen, Bir Oksiyen, Eh Biraz da Mineral [Gökhan Yüceerim]
Bitmeyen Merdiven [Cemil Hürriyetoğlu] Ağustos Böceği Olmak [Meltem Deniz] Çocuk Gözüyle Dünyaya Bakabilmek [Fatma Bülbül]
Başarı Nedir? [Fatma Bülbül] KOÇLUĞUN REHBERLİĞE KATKISI [Özlem Uz - Rehber Öğretmen/Eğitim Koçu] KOÇLUĞA SOKRATESÇİ YAKLAŞIM [Özlem Uz - Rehber Öğretmen/Eğitim Koçu]
Koçluk Serüvenim ve Kazanımları [ÖZLEM ÇAKMAK] Koçluk ile Farkındalığa Dair [ÖZLEM ÇAKMAK] BAŞARI , İÇİNDEKİ GÜCÜ KEŞFEDEBİLENLERİNDİR [Fatma Bülbül]
Öğrenci Koçluğu Nedir? [Anonim] Zihin ekranındaki film [Fatma Bülbül] [Gökhan Yüceerim]
Koçluk ve Akışta Olmak [Nurcan Koca (Gıda Mühendisliği Bölümü / Doçent)] Uyanış [Banu Gaye Çetinayak] Üç şeritli bir yol... [Gökhan Yüceerim]
KOÇİLOJİ [Gökhan Yüceerim] Koçluk Hakkında [Mine Akmaz] Yaşam Koçu Olma Yolunda Öğrendiklerim [Mine Akmaz]
İkinci Şans Ve Geçmişe Bağlı Kalmak Üzere [Özden Özel] Koç Öğretmen [Fatma Bülbül] Sevgili Anne Ve Babalar [Nalan Dağlar]
İyi Bir Meslek mi ? Mutlu Bir İnsan mı ? [Nalan Dağlar] Sorularla Koçluk [Kübra Yavuz] Koçluk [Canan Avan]
Kötü İnsan Yoktur [Kübra Yavuz] ARS LONGA, VİTA BREVİS (SANAT UZUN, YAŞAM KISA) [Güzin Alsoy] Yetkin Koç'un niyet bildirimi [İsmail Barış Özpazarcık]
Eğitimde Niçin Koçluğa İhtiyaç Var? [Anonim] Eğitim Koçluğu Nasıl Uygulanır? [Anonim] Zamanın canı, "An"dadır [İsmail Barış Özpazarcık]
Öz ile Koçluk [İsmail Barış Özpazarcık] Farklı Zamanlar , Benzer Duygular: Şair Sappho ve İyilik Yapmak Üzerine: [Özden Özel] Şeytanın Avukatı ile Dost Olmak [İsmail Barış Özpazarcık]
Kendime Hatırlatmalar: Kendine Ait Yoldan Git [İsmail Barış Özpazarcık] Sokrates'in Üç Filtre Testi [Anonim] Koçlukla Farkındalık [Ayşegül Kırıklı Çakır]
Düşüncelerim [Ceyhun Gizem Sağtekin] Mutluluk [Nadire Dinç] Çatışma [Nadire Dinç]
Düşünce tarzımı değiştirdim, hayatım değişti [Eda Cömert] Başarı Sahnesi [Ceyhun Gizem Sağtekin] Taraf olmak ya da Olmamak… İşte bütün mesele… [İsmail Barış Özpazarcık]
Kendimizle Yaşamak [Eda Cömert] Kendime Hatırlatmalar [İsmail Barış Özpazarcık] Sıradışı Bir Başarı Öyküsü [Can Dündar]
ÖĞRENCİNİN ALTIN ANAHTARI KOÇLUK [Binali İlter / Eğitimci-Yönetici-Öğrenci Koçu] Koçum Benim! [Mehmet Derya Top] Mutluluğun İksiri [Mehmet Derya Top]
Aslolan yaşamın anlamını kavramak; fakat sobelenmeden! (Biz çocukken….) [Bahar Erkli] Kişisel kıyamete hazır mısınız? [İsmail Barış Özpazarcık] Koçluğu Anlamak [Sevgi Ahtar]
Stil Danışmanlığı [Mehmet Öztürk] My Life - Hayatım [Mehmet Öztürk] Koçluk Süreci Ve Ben [Melike Akçora]
Koçluk Sürecinde Üç Beynin Uyumu [Melike Akçora] Yaşamın Anlamı [Yusuf Gönenoğlu] Bir Cümle Veya Soru Herşeyi Değiştirebilir [Yusuf Gönenoğlu]
Bilge Çocuk [Sevgi Ahtar] Ben Kimim [Sevgi Ahtar] Dinlemek [Meral Çakır]
Bugün, kendi hayatının filmini kaçırma! [İsmail Barış Özpazarcık] Hayallerin ve Sen [Meral Çakır] ZİHNİN GÜCÜ [İlkay Genç]
Sahip olanlarla olamayanlar arasındaki fark nedir? [İlkay Genç] Beyin Dalgaları (Frekansları)-1 [Özden GEREN] Kendime Hatırlatmalar [İsmail Barış Özpazarcık]
Temsil Sistemlerimiz [Ali Ceyhan] Koçluk, Koçluk Sistemi ve Dinleme Bilgeliği [Özden GEREN] Ben İstersem... [Ali Ceyhan]
Koçluk yapmak için gerekli donanım nedir? [Bahar Erkli] Vazgeçmek, Pes Etmek midir? [Sibel Zobu] Kararsızlar [İsmail Barış Özpazarcık]
Bizim Fotoğrafımız [İsmail Barış Özpazarcık] Makinalar [İsmail Barış Özpazarcık] Ben, Aynadaki Bilge ve Kadın Yanım [Dilber Can Göksü]
Koçluk Becerisi Destekli Matematik Öğretimi [Ayşegül Özmen] Hayaller [Sibel Zobu] Zihin Ekranında Görülen Hayaller [İsim Belirtilmemiş]
Koçlukta Gönüllü Hizmet [Elif Türkmen] Gönüllülük ve Eğitim Koçluğu [Elif Türkmen] Koçluğun Gücü [Berna Nazik Köseoğlu]
Kendini Aşmak [İsmail Barış Özpazarcık] Alışkanlıklardan Özgürlüğe Giden Yol [İsmail Barış Özpazarcık] Köşe Ofis [İsmail Barış Özpazarcık]
Zihni Yönetme Sanatı [Şems] Kurantum Ömür Aritmetiği [Kurantum] Mana [İsmail Barış Özpazarcık]
Doğru Düşünme Sanatı [Dilek Akay] Yaşam Koçluğu Yolculuğum [Dilek Akay] Çare Sizsiniz [Muzaffer Aktaç]
Koç Manifestosu [Muzaffer Aktaç] Koç Manifestosu [Muzaffer Aktaç] Ölüm meleği ile sohbet 2 [Serdar Özkan]
Ölüm meleği ile sohbet 1 [Serdar Özkan] “Daha iyi bir dünyaya hayal kurarak erişebiliriz” [Cihan Özdeniz] Durun ve Dinleyin [Mehmet Karaaslan]
Niçin otomobil kullanırız? [İsmail Barış Özpazarcık] Teknolojinin mesajı nedir? [İsmail Barış Özpazarcık] Terk edilenlerden misin, seçilenlerden mi? [Nil Karaibrahimgil]
Hayatı doğru okumak için: BOLD Kitabı [Alper Bayraktar] "Bütünsel Koçluk" kitabı artık sizlerle... [Alper Bayraktar] Para ve Kapasite [İsmail Barış Özpazarcık]
Sevgi [Can Dündar] Sen Düşünceden İbaretsin [Erdal Soytürk] Neden bu çağda her şey kişiye özel? [İsmail Barış Özpazarcık]
Hedeflere İlişkin Güçlü Sorular [İsmail Barış Özpazarcık] Steve Jobs'un Biyografisi Ne Anlatıyor? [İsmail Barış Özpazarcık] Bağışlamak [Debbie Ford]
Futbol Üzerinden Hayatı Doğru Okumak [İsmail Barış Özpazarcık] Kendini Keşfetmek [Erdal Soykök] Öğrenci Koçu Olarak Ben [Zehra Oben]
Koçluk ve Öğrenci [Eylem Oruç] Koç Öğretmenim Ben [Nurcan Seçme] Bir Öğretmenin Yol Arkadaşlığı [Arzu Işık]
Farklı Bir Sabaha Uyanmak [Erdal Soykök] Disiplinli Olun [Nasuh Mahruki] Koçluk'u İleri Taşıyanlar [Metin Çınaroğlu]
Olumsuz Düşünce Aslında Nedir? [İsmail Barış Özpazarcık] Keşfedilecek Cevaplar [İsmail Barış Özpazarcık] Alışkanlıkları Sorgulamak [İsmail Barış Özpazarcık]
Dayanışmak [İsmail Barış Özpazarcık] İnsan [İsmail Barış Özpazarcık] İnsan: Sistemler Kuran [İsmail Barış Özpazarcık]
Yaşama Sanatı [İsmail Barış Özpazarcık] Yaşamak [İsmail Barış Özpazarcık] Yaşam Mevsimindeki Seyir Defteri [...]
Şems Mevlana'nın "Koçu" muydu? [Serap Işık] Sorgulamak [İsmail Barış Özpazarcık] Sınırsızlığın Keşfi [Gaye Çetinayak]
NLP Practitioner Özgüven Bildirgesi [Mehmet Ali Öztürk] Mükemmellik Yolculuğum ve Ben [Yadigar Orhun] Soruların Niyeti [İsmail Barış Özpazarcık]
Koçluk'ta Neymiş? :-) [Merve Yılmaz] Öneri [Nurdan Yoldaş] Şaşmak [Nermi Uygur]
Fikir Saklama [Paul Arden] Meraklılar [Richard Bach] Katlanmak [İsmail Barış Özpazarcık]
İç dünya araştırması [başkahraman soruyor] Merak ve Öğrenmek [Geveze] Türkçe deyimlerinin kaynağını merak edenler için... [İskender Pala]
Başarının Yolu: Tekrar [Paulo Coelho] Bir sorunu çözmek istiyorsanız... [Joe Vitalie] Yargılamadan anlamak [Don Mıguel Ruız]
Tam olarak ne istediğini bilmek [İsmail Barış Özpazarcık] Kendini ifade etmek [başkahraman soruyor] Nasıl Vizyon Sahibi Olunur? [Akın Öngör]
Bir Koçun Not Defteri: MOMO [...] Mavi Tüy Özgürlüğün Mihmandarı [...] Koçluk ve iletişim [Melek Çelikay]
İçsel Koçluk [Ayşen Akın] İç disiplin [Nasuh Mahruki] Kartal uçuşu [İsim Belirtilmemiş]
İyimserlik ve kötümserlik [Nermi Uygur] Güçlü sorular [İsmail Barış Özpazarcık] Hayat, İnsan, Koçluk [Darika Adatovna Acar]
Hayatın Resmi [...] Başkanlık Sistemi [İsmail Barış Özpazarcık] Twitter'da koçluk bakış açısı [İsmail Barış Özpazarcık]
Yaşlanmayan tek şey... [Hidayet Şahin] Teşekkürler Hayat [Nuran Erman] Ruh Hali [İsmail Barış Özpazarcık]
Olmak [İsmail Barış Özpazarcık] Eşya bağımlılığına nasıl son verebiliriz? [Murat Toktamışoğlu] Baş rolde 'Ön yargı' olan bir hikaye [İsim Belirtilmemiş]
Livaneli, kendine koçluk yaparak üretiyor [İsim Belirtilmemiş] Vicdanımın emrindeyim [Mehmet Eroğlu] Byron Katie'nin Koçluğunda [İsim Belirtilmemiş]
Çalışma yapmak 2.bölüm: Dört soru [İsmail Barış Özpazarcık] Kafamızdaki fotoğraf karesini değiştirmek [İsmail Barış Özpazarcık] Biz bilinci, birlik bilincidir [İsmail Barış Özpazarcık]
Normal olmak ya da olmamak [İsmail Barış Özpazarcık] Kralın Konuşması - Zoraki Kral [....] Kendi Everestinize Tırmanın [İsmail Barış Özpazarcık]
Harikalar Diyarı [Ayşegül Demir] Hayat ve Koçluk [Adem Alptekin Altunbaş] Eğitim Siteminde Koçluk [Zehra Soyal]
Özgün, bilge ve mükemmel [İsmail Barış Özpazarcık] Teknolojik Gelişmeler ve Koçluk [Faruk Hasanoğlu] 'Koçluk'ta doğru İnanç Geliştirmenin Başarıya Etkisi [Sevgi Kurşun ]
Hayat Yolunda Pozitif Işık Olabilmek [Erdal Soykök] Harika Bir Yolculuk [Eylem Kahramanoğlu] Sözün özü [Dost Can Deniz]
Olumsuz olandan özgürleşmek [İsmail Barış Özpazarcık] Yeni bir kitap keşfetmek [İsmail Barış Özpazarcık] Düşündürücü Hikayeler: Farkına Varmak [Bucay]
Koçluk penceresinden “Gençliğe Hitabe” [Dost Can Deniz] Bülent Ortaçgil son albümünde nasıl vizyonerlik yapıyor? [İsmail Barış Özpazarcık] Şu Anda Neler Hissediyorsunuz? - 2 [Dost Can Deniz]
Şu Anda Neler Hissediyorsunuz? [Dost Can Deniz] Şebnem Ferah ve Koçluk [Şebnem Ferah] Morrie ile Her Salı [İsmail Barış Özpazarcık]
Göçebe: Stephenie Meyer [...] Kendine Alışanlar ve Alışamayanlar [İsmail Barış Özpazarcık] Fazla Konuşmak mı? [İsmail Barış Özpazarcık]
Görebilenlerin Gezegeni: Avatar [...] Sözcüklerle Görünenin Ötesine Geçmek [İsmail Barış Özpazarcık] "Öz"le Bir Olmak [İsmail Barış Özpazarcık]
Güçlü Soru [İsmail Barış Özpazarcık] Görsel Beynimiz [İsmail Barış Özpazarcık] Ben Kendim [Virginia Satir]
Kendi Gezegenini Doğurma Hürriyeti [İsmail Barış Özpazarcık] Hayatın Armağını [Harika Elden] Yönetici Lider Koçluğu [İsim Belirtilmemiş]
Yaşam ve Sanat [İsmail Barış Özpazarcık] Muhteşem Üçlü: Niyet, Odak ve Eylem [İsmail Barış Özpazarcık] Leonarda Da Vinci Nasıl Model Oldu? [İsmail Barış Özpazarcık]
Koçluk Yolculuğum [Harika Elden] Bütünsel Koçluk ile Bilgelik Bilinci [İsmail Barış Özpazarcık] Başlangıç - Inception Filmi ve Rüyalarımız [...]
Koçluk ve Sufizm 6 [İsmail Barış Özpazarcık] Koçluk ve Sufizm 5 [İsmail Barış Özpazarcık] Koçluk ve Sufizm 4 [İsmail Barış Özpazarcık]
Koçluk ve Sufizm 3 [İsmail Barış Özpazarcık] Koçluk ve Sufizm 2 [İsmail Barış Özpazarcık] Koçluk ve Sufizm [İsmail Barış Özpazarcık]
Aşk Filmleri 2 [...] Aşk Filmleri [...] Maya'nın Oyunları 2 - Hareket [İsmail Barış Özpazarcık]
Maya'nın Oyunları [İsmail Barış Özpazarcık] Niçin Her Öğretmen NLP Öğrenmeli? [İsim Belirtilmemiş] Milton Erickson'dan Açılımlar [İsmail Barış Özpazarcık]
Şems'ten Açılım [İsmail Barış Özpazarcık] Mevlana 16. yyılda Koçluğun Temellerini Atıyordu [Mevlana] Üçlü Filtre Testi [...]
Dikkatlilik [İsmail Barış Özpazarcık] Derin Düşünce [İsmail Barış Özpazarcık] Barış İşareti Nereden Geliyor? [...]
Gereksinimlerimiz [İsmail Barış Özpazarcık] "Gerçek Kendililik" ve Koçluk Penceresi - 2 [İsmail Barış Özpazarcık] "Gerçek Kendililik" ve Koçluk Penceresi [İsmail Barış Özpazarcık]
Düşünce Gücünün Bilimselliği [...] Atatürk İle Mentör Masasında [İsmail Barış Özpazarcık] Krishnamurti ile Yaşamı Sorgulamak [Krishnamurti ]
Ben Kimim? [Alper Bayraktar] Damıtılmış Hayat Öyküleri: Derviş Kaşıkları [...] İnsan: Tılsımlı bir dokunuşla yeni boyutlara geçiverendir. [İsmail Barış Özpazarcık]
İnsan: Bir niyet tohumuyla dünyayı değiştirendir. [İsmail Barış Özpazarcık] İnsan: Bir söz, bir vizyonla dünyalar kurandır. [İsmail Barış Özpazarcık] Kırklar Diyarı [...]
Günler Kısalır Aklımız Uzar [İsmail Barış Özpazarcık] İzmir'in İlkleri [İsim Belirtilmemiş] Bir Koçun Not Defteri - 3 [...]
Bir Koçun Not Defteri - 2 [...] Düşünmeye Değer Özlü Söz [Mevlana] Bir Koçun Not Defteri [...]
İç Bilgeliğin - 6 [İsmail Barış Özpazarcık] İç Bilgeliğin - 5 [İsmail Barış Özpazarcık] İç Bilgeliğin - 4 [İsmail Barış Özpazarcık]
İç Bilgeliğin - 3 [İsmail Barış Özpazarcık] İç Bilgeliğin - 2 [İsmail Barış Özpazarcık] Tanışalım: İç Bilgeliğin - 1 [İsmail Barış Özpazarcık]
İçerideki Kitap [Cemalnur Surgut] Asyanın Işıkları [...]
 
Koçluk Türkiye bir Etkin İnsan Gelişim Enstitüsü iştirakidir.
Tüm hakları saklıdır. 2019 ©