ANASAYFA KOÇLUK? BİZE YAZIN!
YAŞAM KOÇLUĞU SERTİFİKA PROGRAMI
 
 
Koçluk?

Bütünsel Koçluk;
İnsana; insanın iç dünyasına, onun kendisi ve diğerleri ile olan ilişkisine, evrensel değerlerle yaklaşan; onu beden-zihin-ruh bütünlüğü içinde, bütünün bir parçası olarak ele alan,  çözümler sunan bir süreç programıdır.

Bütünsel Koçluk, bireyin kendisini, yaşamı, doğayı, dünyayı birbirinden ayırmadan, birlik bilinciyle gören, bütünleyen bir bilinç oluşumudur. Bu nedenle insan varlığının doğasında bulunan  bilgeliği aktive etmeyi, ortaya çıkarmayı, hayata yansıtmayı, eyleme dönüştürmeyi hedeflemiştir.

Bütünsel Koçluk; her insanın bir 'sistem lideri' potansiyeline sahip olduğunu; tam ve bütün olan tarafının farkına vararak, insanlığın yüksek değerleri ve erdemlerini eylem haline geçirerek bütünleneceğini kabul eder. İşte bütünsel koçluk, bu evrensel değerlerin üzerine inşa edilmiş bir süreç programıdır.


Amaç: 
İnsan varlığının;

1. iç sisteminin farkına vararak, "sistem lideri" olma niteliğini açığa çıkarması, 
Sistem lideri olarak hayat alanlarını yönetmesi,

2.Bilge tarafıyla çözüm geliştirmesi, bilgeliği günlük hayata taşıması,

3.Öz (Tam ve bütün olan tarafı) ile bütünleşerek öz davranışa geçebilmesi,

4.360 derece farklı bakış açısı geliştirebilmesi,

5.İletişim ve ilişkileri üst düzeyde yönetebilme farkındalığı

6.Evrensel değerleri ve erdemlerini yaşama geçirmesi,

7.Yaratıcılık ve vizyon geliştirmesi, 

8.İnsanları, olayları, durumları, hayatı bütüne yönelik ele alarak, büyük resimi görebilmesi,

9.Biz bilinci ile potansiyel gücü harekete geçirmesi, bütünlük bilinci içinde eylem amaçlamıştır. 
 
 
Bütünsel Koçluk eğitimi ile hedeflenen sonuç:

1.Kendini yönetme becerisi; doğuştan gelen liderlik özelliklerini kullanıyor olması

2.İçsel çatışmaları, barış ve denge içinde olma haline dönüştürmek, 

3.Sorun olarak tanımlanan durumları çözebilme farkındalığı,

4.Mevcut seçenekleri değerlendirmek, sağlıklı bir karar vermek

5.Zihni arındırmak, berraklaştırmak

6.Güçlü sorular sorarak, olumsuz düşünce, inanış, fikirler ve bağımlılıklardan özgürleşmek

7.Yeni, sağlıklı, doğru düşünce bağlantıları kurmak

8.Yaratıcı potansiyeli kapasiteye dönüştürmek

9.Öz davranışa geçebilmek


Bütünsel Koçluk, "Bütünsel sistem lideri" yetiştirir.

Bütünsel Koçluk, insana bir sistem olarak bakar.

Kendi sisteminin farkındalığını ve yönetimini sağlar.


1.Kendi kendinize kolaylıkla koçluk yapabilirsiniz,

Sisteminizi tanıyabilir, sisteminizin lideri olabilirsiniz.

2.Bir 'Koç' ile çalışmak isteyenlere koçluk yapabilirsiniz.

Değişim ve dönüşüme ihtiyacı olanların kendi sistemlerinden etkin biçimde yararlanmalarını sağlayabilirsiniz.

Bütünsel Koçluk, insanı öz yapısı ile buluşturur

İnsanı insan yapan aklı, mantığı, sağduyuyu, sezgisel bilinci içinde barındıran

TAM ve BÜTÜN yapısıdır.

Bütün olan tarafa, "Bilge taraf" ya da "Bilen taraf" diyoruz.

Diğer yönü ise,

Bütünlenmek isteyen “Öğrenen” taraf olarak ele alır.

Bütünlenmek isteyen,

Bütün ve tam olan (ÖZ) taraf ile buluşarak potansiyelini harekete geçirir.

Bütünlenmek, öğrenmeyi talep etmektir.

Böylece,  Koçluk yöntemleri ile

Öğrenen taraf

Öz ile (ile Bütün ve tam olan) buluşur.

Öğrenmeyi çözüme/sonuca ulaştırır.

Çünkü öğrenme tamamlandığında, yerini çözüme bırakır.

Öğrenen zihin öğrenmeyi tamamlaması için “Bütün ve Tam”oalana ihtiyacı vardır.

Bütünsel Koçluk yaklaşımı, bu dönüşümü sağlamaktadır.

Bütünsel Koçluk, engelli düşünceyi nötralize eder.

Bireyin kendi bütün ve tamlığını engelleyen düşünce dalgalarını, zihinsel eğilimleri, gelişmemiş yönleri ortaya çıkararak,“Tam ve bütün olan” tarafın ışığında nötralize eder.

Bütünsel koçluk, zihinsel virüsleri temizleyerek arındırma programını devreye sokar. Kişinin gelişim ve dönüşümünü etkileyen virüslerin gerçek olmadığının farkındalığını kazandırır.

Zihin, virüslerden arınınca özgürleşir. Bütünsel koçluk yöntemlerinde arınan zihin, kolaylıkla çözüme ulaşır, sürecin keyfine varır. 
 
Bütünsel Koçluk, bilgelik penceresinden bakarak, eylemlerde bulunma halidir.

Bütünsel Koçluk, kendi özümüzle olan bağımızı güçlendirmeye, sevgi, barış ve dostluk zemininde yaşamaya, hayatı bilgelik penceresinden değerlendirmeye yönelmiş bir arınma, yapılandırma, bütünleme çalışmasıdır.

Buradaki "Koçluk", kendimize, ilişkilerimize ve yaşama bakışımızı derin ve anlamlı hale götüren, içsel bilgeliğimizi ortaya çıkaran, buldurtan bir araçtır.

Bilgelik, neyi ne kadar bildiğimiz değil, ne kadar uygulayabildiğimizdir.

 
Koçluk Türkiye bir Etkin İnsan Gelişim Enstitüsü iştirakidir.
Tüm hakları saklıdır. 2019 ©